หมายเลข ID หัวข้อ : 00153786 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016

หมายเหตุ เมื่อเชื่อมต่อและเล่นออดิโอจากเครื่องขยายเสียงที่รองรับอินพุทแบบ optical.

  เมื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องขยายเสียงโดยใช้สาย optical, ต้องแน่ใจว่า ได้ตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อนการใช้งาน.

  • ต้องแน่ใจว่า ทั้งตัวเครื่องและเครื่องขยายเสียง ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด.

   หมายเหตุ: สำหรับวิธีการอัพเดต, ให้ตรวจสอบจากคู่มือการใช้งานของเครื่อง.
  • หลังจากที่เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับเครื่องขยายเสียง, ต้องแน่ใจว่า ไม่มีเสียงหรือนอยส์รบกวนเกิดขึ้นก่อนการใช้งาน. ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษที่จะต้องไม่มีเสียงหรือนอยส์รบกวนเกิดขึ้นเมื่อใช้ USB DAC ในการเล่น.

   หมายเหตุ:
   • เมื่อเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงโดยใช้สาย optical, ตัวปรับ Volume dial บนตัวเครื่องและปุ่ม VOL บนรีโมทจะไม่สามารถใช้ในการปรับระดับเสียงวอลลุ่มได้. ให้ทำการปรับระดับวอลลุ่มจากเครื่องขยายเสียงแทน.
   • เพื่อเป็นการป้องกัน ให้ตั้งระดับวอลลุ่มต่ำไว้ในเครื่องขยายเสียง และ จากนั้น จึงปรับวอลลุ่ม เมื่อมีเสียงออกมา.