หมายเลข ID หัวข้อ : 00106841 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2021

ฉันมีปัญหาใน ฟังก์ชันแฮนด์ฟรี Bluetooth หรือ ออดิโอ ในอุปกรณ์เสียงติดรถยนต์ของฉัน

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าหากท่านพบกับความยุ่งยากในการใช้ ฟังก์ชันแฮนด์ฟรีหรือ ออดิโอในเครื่องนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหา:

  หมายเหตุ: ไม่ได้มีระบบเสียง Bluetooth ครบทั้งหมดทุกเครื่องที่จะมีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่เหมือนกันให้ ถ้าต้องการตรวจดูข้อมูลเฉพาะรุ่นของท่าน ให้ตรวจดูข้อมูลจำเพาะหรือคู่มือการใช้งาน

  1. ตัดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมดออกจากระบบเสียง Bluetooth
  2. เชื่อมต่อจากโทรศัพท์อีกครั้งเพื่อลองทำการเชื่อมต่อแบบแฮนด์ฟรี

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ยกเลิกการจับคู่ (การลงทะเบียน) ระหว่างโทรศัพท์และ > เครื่องนี้ จากนั้นลองทำจากการจับคู่ (การลงทะเบียนอุปกรณ์) อีกครั้ง