หมายเลข ID หัวข้อ : 00106841 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

ฉันมีปัญหาสำหรับการเชื่อมต่อกับการใช้งานแฮนด์ฟรีบลูทูธ หรือ ฟังก์ชันเกี่ยวกับเสียง.

    ถ้าท่านพบปัญหาในการใช้แฮนด์ฟรี หรือ ใช้ฟังก์ชั่นเสียงบนเครื่องนี้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา:

    หมายเหตุ: ระบบเสียง Bluetooth อาจมีลูกเล่นและฟังก์ชั่นไม่เหมือนกัน. การตรวจสอบข้อมูลสำหรับรุ่นที่เฉพาะเจาะจง, ควรตรวจสอบคุณสมบัติหรือคำแนะนำการใช้งาน.

    1. ยกเลิกการเชื่อมต่อระบบเสียง Bluetooth ทั้งหมด.
    2. เชื่อมต่อมือถืออีกครั้งเพื่อพยายามที่จะสร้างการเชื่อมต่อแบบแฮนด์ฟรี. 

    หมายเหตุ: ถ้าท่านไม่สามารถเชื่อมต่อ, ลบการจับคู่ (การลงทะเบียน) ระหว่างมือถือและอุปกรณ์นี้แล้วลองจับคู่ (การลงทะเบียนอุปกรณ์) อีกครั้ง.