หมายเลข ID หัวข้อ : 00106726 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019พิมพ์

เครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ จะรองรับรายการเล่น M3U ที่ฉันดาวน์โหลดไปให้กับเครื่องเล่นแบบพกพาของฉันได้หรือไม่?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าของหัวข้อนี้ 

    MPEG Audio Layer 3 Uniform Resource Locator (M3U) เป็นรายการเล่นของไฟล์ข้อมูลข้อความที่มีแต่ข้อมูลที่จะนำไปยังตำแหน่งของไฟ MP3 เท่านั้น
    เนื่องจากรายการเล่นนี้ไม่มีไฟล์ออดิโอจริง เครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์รุ่นนี้จึงไม่สามารถที่จะรองรับ และ/หรือเล่นไฟล์รายการเล่นของ MPEG M3U ได้