หมายเลข ID หัวข้อ : 00194180 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/07/2021

ไม่มีเสียงออกมาจากลำโพง ซับวูฟเฟอร์

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหานี้:
  หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงเซอร์ราวด์ สำหรับ HT-RT5 ให้ตรวจเช็คตามขั้นตอนต่อไปนี้ที่เหมือนกันกับของลำโพงซับวูฟเฟอร์

  1. ตรวจดูว่ามีการเปิดลำโพงซับวูฟเฟอร์ไว้แล้ว
   หมายเหตุ: ถ้าตัวแสดงสถานะ LED ใด ๆ ติดหรือกะพริบ แสดงว่าเพาเวอร์ของเครื่องอยู่ในตำแหน่ง เปิด (ON)

  2. กดที่ปุ่ม + (ระดับเสียงลำโพงซัปวูฟเฟอร์) หรือปุ่มBASS บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อปรับเพิ่มระดับเสียงจากลำโพงซับวูฟเฟอร์
   หมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง

  3. ตรวจเช็คดูสถานะของไฟ LED ของลำโพงซับวูฟเฟอร์
   หมายเหตุ: เมื่อ LED ติดเป็นสีแดงหลังการเปิดอุปกรณ์เสียง การเชื่อมต่อ (ลิงก์) ระหว่าง Sound Bar Speaker และ ลำโพงซับวูฟเฟอร์ (Subwoofer) อาจจะไม่สมบูรณ์ ให้ตั้งค่าการลิงก์ใหม่อีกครั้ง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ

   หัวข้อของการตั้งค่าในคู่มือการใช้งาน:

   เมื่อไฟ LED กะพริบ (ช้า ๆ ) เป็น สีเขียว หรือ สีส้ม และ ติดสว่างเป็น สีแดง หลังจาก 10 วินาที ให้ขยับลำโพงซับวูฟเฟอร์เข้าไปใกล้กับตัวเครื่องหลักให้มากขึ้น วางลำโพงซับวูฟเฟอร์ไว้ในที่ไม่มีการกีดขวาง เช่น เฟอร์นิเจอร์ กำแพง หรือ วัสดุที่เป็นโลหะ อยู่ระหว่างตัวเครื่อง และ ลำโพงซับวูฟเฟอร์โดยตรง
   หมายเหตุ: ไฟ LED อาจจะกะพริบช้า ๆ เป็นสีเขียว หรือ สีส้ม นานกว่า 10 วินาที

  4. ถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ของลำโพงซับวูฟเฟอร์ออก และ เชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่หลังจาก 1 นาที หลังจากเปิดลำโพงซับวูฟเฟอร์ขึ้นมาแล้ว ให้ตั้งการตั้งค่าระหว่าง Sound Bar Speaker และลำโพงซับวูฟเฟอร์ (Subwoofer) อีกครั้ง
   หมายเหตุ: สำหรับวิธีการตั้งค่าการลิงก์ให้อ้างอิงกับคู่มือของผลิตภัณฑ์ดังที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 3)

  5. ถ้าปัญหายังไม่หายไป ให้ทำการรีเซ็ตเครื่อง Sound Bar ใหม่ หลังการรีเซ็ต ให้ทำการ  เซ็ตอัปอย่างง่าย (Easy setup) และจากนั้นให้ตั้งการตั้งค่าการลิงก์ระหว่าง Sound Bar Speaker และลำโพงซับวูฟเฟอร์ (Subwoofer) อีกครั้ง
   หมายเหตุ: ถ้ารุ่นเครื่องของท่านไม่มีอยู่ในด้านล่างนี้ ให้ดูในคู่มือการใช้งาน

   • วิธีการรีเซ็ต HT-CT790/NT3/ST9/RT5

   • วิธีการรีเซ็ต HT-CT380/CT780

   • วิธีการรีเซ็ต HT-MT300/MT500

   • วิธีการรีเซ็ต HT-Z9F

   • วิธีการรีเซ็ต HT-X9000F/S350

   • วิธีการรีเซ็ต HT-G700