หมายเลข ID หัวข้อ : 00202919 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2019

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ไดรฟ์ USB และ Android Auto Media

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้

  Q1. เพลงที่กำลังเล่นอยู่ในปัจจุบันไม่มีการไฮไลท์ในหน้าจอรายการของ USB
  A1 เพลงที่กำลังเล่นอยู่ในปัจจุบันไม่มีการไฮไลท์ในหน้าจอรายการของ USB เนื่องจากเป็นไปตามสเปกของตัวเครื่อง
  หมายเหตุ: เพลงที่กำลังเล่นอยู่ในปัจจุบันมีการไฮไลท์ใน USB1

  Q2. คอนเทนท์ต่างๆ จะแสดงในลำดับที่แตกต่างกันเมื่อฉันเสียบหน่วยความจำ USB เดียวกันเข้าไปใน USB1 และ USB2
  A2 USB1 และ USB2 สามารถที่จะจำแนกคอนเทนท์ที่แตกต่างกันได้ ดังนั้นถึงแม้ว่าท่านจะเสียบหน่วยความจำ USBเดียวกันเข้าไปใน USB1 และ USB2 ลำดับของคอนเทนท์นั้นอาจจะแตกต่างกันได้
  หมายเหตุ: เครื่องนี้ไม่มีตัวเลือกสำหรับทำการเปลี่ยนวิธีการจัดเรียงคอนเทนท์ที่เก็บไว้ได้

  Q3. ฉันไม่สามารถเล่นคอนเทนท์วิดีโอหรือออดิโอ ใน USB ได้
  A3. อาจจะมีคอนเทนท์ในหน่วยความจำ USB ในฟอร์แมทที่เครื่องนี้รองรับไม่ได้อยู่ด้วย เมื่อเครื่องนี้พยายามจะเล่นคอนเทนท์ที่ไม่รองรับ สิ่งนี้ส่งผลต่อการเล่นกลับของคอนเทนท์ถัดไปด้วยเช่นกัน ให้ลองทำการลบคอนเทนท์ที่ไม่รองรับนั้นออกไปก่อนที่จะทำการเล่นอีกครั้ง ให้ดูที่ คู่มือการใช้งานของตัวเครื่อง สำหรับฟอร์แมทของ USB ที่รองรับได้โดยเครื่องนี้
  หมายเหตุ: การเล่นวิดีโอ ไม่สามารถทำได้กับ USB2 เนื่องจากไม่รองรับคอนเทนท์ของวิดีโอ