หมายเลข ID หัวข้อ : 00200524 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

อะไรคือความแตกต่างระหว่างฟังก์ชัน Normal link และ Secure Link?

    Normal link เชื่อมต่อได้อย่างง่ายมากกับลำโพงซับวูฟเฟอร์หรือลำโพงเซอร์ราวด์, ดังนั้นท่านจึงไม่สามารถระบุได้ว่าจะลิงค์กับอุปกรณ์ใดเมื่อมีอุปกรณ์เสียงไร้สายอยู่หลายตัว.
    แต่ ท่านสามารถจะระบุได้ว่าจะลิงค์ไปยังอุปกรณ์ใดได้โดยใช้ฟังก์ชัน Secure Link.