หมายเลข ID หัวข้อ : 00158797 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/07/2018

สีและการกะพริบของ LED (ตัวแสดงสถานะของ On/standby) ในลำโพง subwoofer/surround มีความหมายว่าอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยนี้ ถ้าหากท่านพบกับสิ่งต่อไปนี้:
 • ไฟ LED บนตัวลำโพง subwoofer หรือ ลำโพง surround บางครั้งมีการกะพริบ.
 • เสียงจากลำโพง subwoofer หรือลำโพง surround บางครั้งจะมีนอยส์รบกวน หรือ มีเสียงดรอปหาย.

Image

[A]: ตัวแสดงสถานะของ On/standby (HT-ST9)

สีเขียว

 • ติดสว่าง: เพาเวอร์เปิดอยู่. ลิงค์ที่ใช้งาน
 • กะพริบช้า ๆ: เพาเวอร์เปิดอยู่. การเชื่อมต่อของลิงค์อยู่ในสถานะ standby. (รวมถึงเมื่อสัญญาณถูกตัด)

  หมายเหตุ:
 • กะพริบอย่างเร็ว: ลำโพงอาจจะเสีย. (ST9/NT3/RT5 เท่านั้น) ให้ติดต่อปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายของโซนี่ที่อยู่ใกล้ท่าน.

สีส้ม

 • ติดสว่าง: เพาเวอร์เปิดอยู่. SECURE LINK ทำงาน
 • กะพริบช้า ๆ: การเชื่อมต่อของ SECURE LINK อยู่ในโหมด standby. (รวมถึงเมื่อสัญญาณถูกตัด)

  หมายเหตุ
 • กะพริบอย่างเร็วตามช่วงเวลา: SECURE LINK กำลังทำงาน. กรุณารอให้การเชื่อมต่อเสร็จ.

สีแดง

 • ติดสว่าง: เพาเวอร์ปิดอยู่. (ในโหมด standby)
 • กะพริบ: เตือนเรื่องอุณหภูมิสูง. ให้ปิดลำโพง subwoofer และตรวจสอบว่า ไม่มีอะไรปิดกั้นช่องระบายอากาศหรือไม่. ถอดสายกำลังไฟ (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับที่ฝาผนัง, และ หลังจากที่อุณหภูมิเย็นลง, ให้เสียบสายกำลังไฟ (สายไฟหลัก) เข้าไปใหม่และ เปิดเพาเวอร์ขึ้นมา.

ให้ลองทำดังต่อไปนี้เมื่อพบกับปัญหากับการเชื่อมต่อกับ wireless access point:

 • ขยับลำโพง subwoofer ให้เข้าไปใกล้กับตัวเครื่องหลักของเครื่องโฮมเธียเตอร์.
 • ถ้าเป็นไปได้, ให้วางลำโพง subwoofer ในบริเวณที่ไม่ถูกปิดกั้นโดยเฟอร์นิเจอร์ กำแพง หรือวัสดุโลหะปิดกั้นใด ๆ.
 • ขยับตัว wireless access point (wireless router) ของท่านให้ห่างออกไปจากตัวเครื่องหลัก, ลำโพง subwoofer หรือลำโพง surround เป็นระยะ 1 เมตร.
 • ถ้าหากตัว wireless access point (wireless router) ที่ท่านใช้สามารถสลับได้ระหว่างย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz, ให้ลองทำการเปลี่ยนความถี่ของ wireless access point เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน.
  • สำหรับ HT-ST9, HT-ST5, HT-NT3, HT-RT5: ลองทำการเปลี่ยน wireless router ให้ไปเป็นย่านความถี่ 2.4 GHz
  • สำหรับ HT-CT780, HT-CT380, HT-NT5, HT-CT790, HT-CT390: ลองทำการเปลี่ยน wireless router ให้ไปเป็นย่านความถี่ 5 GHz
 • เมื่อใช้ wireless access point (wireless router) ที่สามารถคงค่าช่องสัญญาณได้, ให้ทำการเปลี่ยนการปรับตั้งช่องสัญญาณของเราท์เตอร์นั้นไปเป็นย่านความถี่ที่แสดงข้างต้นและตรวจสอบว่า ปัญหานั้นดีขึ้นหรือไม่. ถ้าหากดีขึ้นให้คงไว้ที่ช่องสัญญาณนั้น.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าต้องการจะเปลี่ยนช่องสัญญาณความถี่วิทยุ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของเราท์เตอร์.
  • ถ้าหากขั้นตอนการปรับตั้งของเราท์เตอร์ไม่ชัดเจน, ขอแนะนำให้ทำการปิดเพาเวอร์ของตัวเราท์เตอร์นั้นลงไป. ตัวเราท์เตอร์อาจจะมีการเลือกช่องสัญญาณอื่นให้โดยอัตโนมัติเมื่อทำการเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่.