หมายเลข ID หัวข้อ : 00158797 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

สีและการกะพริบของไฟ LED (ไฟ On/standby) บนตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์/เซอร์ราวด์ มีความหมายว่าอะไรบ้าง?

  • ไฟ LED บนตัวลำโพง ซับวูฟเฟอร์ หรือลำโพงเซอร์ราวด์ บางครั้งมีการกะพริบ.
  • เสียงจากลำโพงซับวูฟเฟอร์ หรือลำโพงเซอร์ราวด์ บางครั้งมีนอยส์รบกวนหรือเสียงดรอปหาย.

   

   

  รูปภาพประกอบ

  [A]: ไฟ On/standby(HT-ST9)

  สีเขียว

  • ติดสว่าง: เปิดเพาเวอร์. LINK ทำงาน
  • กะพริบช้า ๆ: เปิดเพาเวอร์. LINK การเชื่อมต่ออยู่ในโหมดแสตนด์บาย. (รวมถึงเมื่อสัญญาณถูกตัด)

   หมายเหตุ:
  • กะพริบอย่างรวดเร็ว: ลำโพงนั้นอาจจะเสีย. (เฉพาะ ST9/NT3/RT5) ให้ติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายของ Sony ที่อยู่ใกล้ท่าน.

  สีส้ม

  • ติดสว่าง: เปิดเพาเวอร์. SECURE LINK ทำงาน
  • กะพริบช้า ๆ: SECURE LINK การเชื่อมต่ออยู่ในโหมดแสตนด์บาย. (รวมถึงเมื่อสัญญาณถูกตัด)

   หมายเหตุ
  • กะพริบอย่างเร็ว เป็นจังหวะ ๆ: SECURE LINK กำลังอยู่ในกระบวนการโปรเซส. กรุณารอให้การเชื่อมต่อทำได้สำเร็จก่อน.

  สีแดง

  • ติดสว่าง: ปิดเพาเวอร์. (อยู่ในแสตนด์บาย)
  • กะพริบ: เตือนอุณหภูมิ. ให้ปิดลำโพงซับวูฟเฟอร์ และตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดปิดกั้นช่องระบายอากาศ. ถอดสายไฟกำลัง (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟที่ฝาผนัง, และหลังจากที่อุณหภูมิเย็นลงแล้ว ให้เสียบสายไฟกำลัง(สายไฟหลัก) และเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา.

  ลองทำดังต่อไปนี้ เมื่อพบกับปัญหาในการเชื่อมต่อกับแอคเซสพอยต์แบบไร้สาย:

  • ขยับลำโพงซับวูฟเฟอร์ให้เข้าใกล้กับตัวเครื่องหลักของตัวโฮมเธียเตอร์นั้น.
  • ถ้้าเป็นไปได้, ให้วางลำโพงซับวูฟเฟอร์ ไว้ในที่ไม่ถูกปิดกั้นโดยตรงจากเฟอร์นิเจอร์ใด ๆ กำแพง หรือ ส่ิ่งกีดขวางที่เป็นโลหะ.
  • ขยับตัว แอคเซสพอยต์สาย (เราท์เตอร์ไร้สาย) ของท่านให้ห่างจากตัวเครื่องหลัก ลำโพงซับวูฟเฟอร์ หรือ ลำโพงให้เสียง มากกว่า 1 ม.
  • ถ้าหากตัวแอคเซสพอยต์ไร้สาย (เราท์เตอร์ไร้สาย) ที่ท่านใช้อยู่ สามารถสลับได้ระหว่างย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz, ให้ลองเปลี่ยนความถี่ของแอคเซสพอยต์ไร้สายนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน.
   • สำหรับHT-ST9/ST5/NT3/RT5: ให้ลองทำการเปลี่ยนความถี่เราเตอร์แบบไร้สายไปเป็นย่านความถี่ 2.4 GHz
   • สำหรับ HT-CT780/CT380/NT5/CT790/CT390/XF9000/X9000F: ให้ลองทำการเปลี่ยนความถี่เราเตอร์แบบไร้สายไปเป็นย่านความถี่ 5 GHz
  • เมื่อใช้แอคเซสพอยต์ไร้สาย (เราท์เตอร์ไร้สาย) ที่สามารถคงค่าช่องสัญญาณได้ ให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่าช่องสัญญาณของเราท์เตอร์นั้นไปเป็นย่านความถี่ที่แสดงไว้ข้างต้น และตรวจเช็คดูว่า ปัญหาดีขึ้นหรือไม่. ถ้าหากปัญหาดีขึ้น ให้คงค่าไว้ที่ช่องสัญญาณนั้น.

   หมายเหตุ:

   • เพื่อทำการเปลี่ยนช่องสัญญาณคลื่นวิทยุ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของตัวเราท์เตอร์นั้น.
   • ถ้าหากขั้นตอนการตั้งค่าของเราเตอร์ไม่ชัดเจน ขอแนะนำให้ทำการปิดเพาเวอร์ของเราท์เตอร์นั้นลงไปก่อน. เราท์เตอร์นั้นอาจจะมีการเลือกช่องสัญญาณอื่นให้โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดขึ้นมาใหม่.