หมายเลข ID หัวข้อ : 00197716 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/06/2018

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเล่นเป็นกลุ่มของ SongPal Link

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้:

Q: ไม่สามารถสร้างกลุ่มขึ้นมาได้.
A:

  1. ให้ตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์นั้นใช้งานร่วมกันได้กับ Music Center(SongPal)หรือไม่.
    รายการของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้จะมีแสดงในหน้าด้านล่างนี้:
    ลำโพงและอุปกรณ์ออดิโอแบบใดที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Music Center (SongPal)? 
  2. ถ้าหากอุปกรณ์มีการเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth,จะไม่สามารถสร้างกลุ่มขึ้นมาได้.
    ให้ทำการเชื่อมต่อกับเครือข่่าย จากนั้นลองทำการสร้างกลุ่มดู.

 

Q: กลุ่มที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ถูกลบหายไป.
A:  ให้ทำการเชื่อมต่อกับเครือข่่าย จากนั้นลองทำการสร้างกลุ่มดู. A กลุ่มที่สร้างไว้จะถูกลบหลังการเล่นกลับเป็นกลุ่ม.
   สร้างกลุ่มด้วย Music Center(SongPal) ในแต่ละครั้งที่ท่านทำการเล่นกลับ.
วิธีการสร้างกลุ่ม Multi-room ของอุปกรณ์ออดิโอต่าง ๆ โดยใช้ Music Center (SongPal)

 

Q: A ชื่อกลุ่มที่แก้ไขด้วย Music Center(SongPal) ไม่มีแสดงใน Windows Media Player.
A: แอปปลิเคชัน DLNA ที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้กับการเล่นเป็นกลุ่มแบบ multi-room จะไม่แสดงชื่อกลุ่มใด ๆ และจะไม่เล่นกลับกลุ่มใด ๆ.เพื่อที่จะทำการเล่นกลับแบบเป็นกลุ่มด้วยเครื่องพีซี, ให้ใช้เวอร์ชันล่าสุดของ Media Go.Q: หลังการสร้างกลุ่ม ด้วย Music Center(SongPal), เมื่อลองทำการ Cast, อุปกรณ์จะมีการแสดงแยกกันในแอปปลิเคชัน Cast ช่วงระยะเวลาหนึ่ง.
A: เป็นผลที่เกิดจากหน่วยความจำแคชของ Music Center(SongPal). ให้ทำการเคลียร์หน่วยความจำแคชของMusic Center(SongPal) ก่อนที่จะสร้างกลุ่มขึ้นมาด้วยอันนี้.
หมายเหตุ: การเคลียร์หน่วยความจำแคช จะแตกต่างกันไปอุปกรณ์โมบายของท่าน.Q: เมื่อลองทำการเล่นใน Media Go, ไม่มีอะไรแสดงนอกจากกลุ่ม.
A: ถ้าต้องการจะเล่นกลับแยกกันด้วย Media Go, ให้ยกเลิกกลุ่มก่อนโดยใช้ Music Center(SongPal).
หมายเหตุ: เพื่อทำการยกเลิกกลุ่มโดยใช้ Music Center(SongPal), ให้กดค้างที่ไอคอนนั้นเพื่อย้ายออกไปด้านนอก.