หมายเลข ID หัวข้อ : 00095653 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/08/2016

วิธีการสลับการเชื่อมต่อแบบสัมผัสเดียว (NFC) ไปยังอุปกรณ์อื่นที่แตกต่างออกไป.

    ถ้าท่านมีอุปกรณ์หลายตัวที่ใช้งานได้กับ Near Field Communication (NFC), ให้ทำการแตะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตนั้น กับอุปกรณ์ที่แตกต่างออกไป เพื่อทำการสลับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้น.

    ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตนั้นเข้ากับอุปกรณ์ตัวอื่น, เช่น ลำโพงที่ใช้งานกับ NFC ได้, ท่านจะสามารถทำการสลับการเชื่อมต่อของ Bluetooth นั้นได้.