หมายเลข ID หัวข้อ : 00189052 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

วิธีการเซ็ต(เพิ่ม) บัญชีผู้ใช้งาน Google

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ:

 • เชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ตไว้ก่อนล่วงหน้า.
 • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในขั้นตอนการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ให้อ้างอิงจากหน้าต่อไปนี้.
  วิธีการเชื่อมต่อกับ Android TV เข้ากับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย.
  วิธีการเชื่อมต่อ BRAVIA TV เข้ากับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย
 • การเตรียมบัญชีผู้ใช้งาน Google ด้วยที่อยู่ email และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้แล้ว.
 • ถ้าหากท่านไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน Google , ท่านสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ในเว็ปไซต์ของ Google.
  ให้อ้างอิงกับลิ้งค์ต่อไปนี้ ถึงวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Google.
  https://accounts.google.com/SignUp
 • สำหรับ Android™ 7.0 (Nougat) หรือที่ใหม่กว่า:
  ท่านสามารถจะลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน Google ได้มากกว่าหนึ่งบัญชี ใน Android TV™ พร้อมกันได้.
 • สำหรับ Android 6.0 (Marshmallow) หรือก่อนหน้านี้:
  จะสามารถใช้บัญชีผู้ใช้งาน Google ได้ทีละหนึ่งบัญชีเท่านั้น. ถ้าหากท่านต้องการจะล็อกอินด้วยชื่อบัญชีของ Google ที่แตกต่างจากอันที่ท่านล็อกอินไว้แล้ว ให้ลบบัญชีนั้นออกก่อน และเพิ่มอันใหม่เข้าไป.
  ให้อ้างอิงกับสิ่งต่อไปนี้สำหรับวิธีการลบและเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งาน Google.
  วิธีการลบและเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งาน Google.

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการตั้งค่า (เพิ่ม) บัญชีผู้้ใช้งาน Google เข้าไปให้กับ Android TV.


สำหรับ Android 8.0 (Oreo)™:

หมายเหตุ: หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชั่นของ OS นั้น ๆ . ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง.

 1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี กดที่ปุ่ม HOME.

  รูปภาพประกอบ 
   
 2. เลือกที่  Settings.
 3. เลือกที่ Add account ในกลุ่มของ Accounts.

   
 4. ใส่ Email address เข้าไปและเลือกไปที่ NEXT.


  หมายเหตุ: ใช้ปุ่ม Navi เพื่อใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ และกดปุ่มตรงกลางเพื่อทำการเลือก.
  รูปภาพประกอบ
   
 5. ใส่รหัสผ่านและเลือกไปที่ NEXT.

   
 6. หลังจากที่ท่านได้ทำการล็อกอินสำเร็จแล้ว จะมีไอคอน Google ที่มีเครื่องหมาย G แสดงขึ้นมาพร้อมกับ email address ที่ใช้ในการล็อกอิน.


  หมายเหตุ: ท่านสามารถลบบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ซิงค์บัญชีของท่าน หรือซิงค์กับแอปต่าง ๆของท่านได้โดยการเลือกที่ไอคอน Google ที่แสดง.

 


สำหรับ Android™ 7.0 (Nougat) หรือก่อนหน้านั้น

หมายเหตุ: หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชั่นของ OS นั้น ๆ . ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง.

 1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี กดที่ปุ่ม HOME.

  รูปภาพประกอบ 
   
 2. เลือกที่Settings.
  รูปภาพประกอบ
   
 3. เลือกไปที่ Add account ใน กลุ่มของ Personal หรือ Accounts .

   
 4. เมื่อหน้าจอที่มีตัวเลือกของบัญชีแสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ Google.
  รูปภาพประกอบ 
   
 5. เลือกที่ Use your password หรือ Sign in.

   
 6. ใส่ Email address เข้าไปและเลือกไปที่ NEXT.
  รูปภาพประกอบ 

  หมายเหตุ: ใช้ปุ่ม Navi เพื่อใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ และกดปุ่มตรงกลางเพื่อทำการเลือก.
  รูปภาพประกอบ
   
 7. ใส่รหัสผ่านและเลือกไปที่ NEXT.
  รูปภาพประกอบ
   
 8. หลังจากที่มี Signing in.. แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ , ถ้ามีคำว่า Success แสดงขึ้นมา แสดงว่าขั้นตอนการตั้งค่าทำได้สำเร็จแล้ว.
  รูปภาพประกอบ

  หลังจากที่ท่านได้ทำการล็อกอินสำเร็จแล้ว จะมีไอคอน Google ที่มีเครื่องหมาย G แสดงขึ้นมาพร้อมกับ email address ที่ใช้ในการล็อกอิน.
  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ: ท่านสามารถลบบัญชีของท่าน การซิ้งค์บัญชีของท่าน (เฉพาะ Android 7.0 Nougat เท่านั้น), หรือซิ้งค์ แอปของท่านโดยการเลือกที่ไอคอน Google ที่แสดงขึ้นมานั้น.

 

*Google,Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, Inc.