หมายเลข ID หัวข้อ : 00189052 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/06/2019

วิธีการเซ็ต(เพิ่ม) บัญชีผู้ใช้งาน Google

  หมายเหตุ:

  • เชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ตไว้ก่อนล่วงหน้า.
  • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในขั้นตอนการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ให้อ้างอิงจากหน้าต่อไปนี้.
   วิธีการเชื่อมต่อกับ Android TV เข้ากับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย.
   วิธีการเชื่อมต่อ BRAVIA TV เข้ากับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย
  • การเตรียมบัญชีผู้ใช้งาน Google ด้วยที่อยู่ email และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้แล้ว.
  • ถ้าหากท่านไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน Google , ท่านสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ในเว็ปไซต์ของ Google.
   ให้อ้างอิงกับลิ้งค์ต่อไปนี้ ถึงวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Google.
   https://accounts.google.com/SignUp
  • สำหรับ Android™ 7.0 (Nougat) หรือที่ใหม่กว่า:
   ท่านสามารถจะลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน Google ได้มากกว่าหนึ่งบัญชี ใน Android TV™ พร้อมกันได้.
  • สำหรับ Android 6.0 (Marshmallow) หรือก่อนหน้านี้:
   จะสามารถใช้บัญชีผู้ใช้งาน Google ได้ทีละหนึ่งบัญชีเท่านั้น. ถ้าหากท่านต้องการจะล็อกอินด้วยชื่อบัญชีของ Google ที่แตกต่างจากอันที่ท่านล็อกอินไว้แล้ว ให้ลบบัญชีนั้นออกก่อน และเพิ่มอันใหม่เข้าไป.
   ให้อ้างอิงกับสิ่งต่อไปนี้สำหรับวิธีการลบและเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งาน Google.
   วิธีการลบและเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งาน Google.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการตั้งค่า (เพิ่ม) บัญชีผู้้ใช้งาน Google เข้าไปให้กับ Android TV.


  สำหรับ Android 8.0 (Oreo)™:

  หมายเหตุ: หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชั่นของ OS นั้น ๆ . ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง.

  1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี กดที่ปุ่ม HOME.

   รูปภาพประกอบ 
    
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Add account ในกลุ่มของ Accounts.

    
  4. ใส่ Email address เข้าไปและเลือกไปที่ NEXT.


   หมายเหตุ: ใช้ปุ่ม Navi เพื่อใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ และกดปุ่มตรงกลางเพื่อทำการเลือก.
   รูปภาพประกอบ
    
  5. ใส่รหัสผ่านและเลือกไปที่ NEXT.

    
  6. หลังจากที่ท่านได้ทำการล็อกอินสำเร็จแล้ว จะมีไอคอน Google ที่มีเครื่องหมาย G แสดงขึ้นมาพร้อมกับ email address ที่ใช้ในการล็อกอิน.


   หมายเหตุ: ท่านสามารถลบบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ซิงค์บัญชีของท่าน หรือซิงค์กับแอปต่าง ๆของท่านได้โดยการเลือกที่ไอคอน Google ที่แสดง.

   


  สำหรับ Android™ 7.0 (Nougat) หรือก่อนหน้านั้น

  หมายเหตุ: หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชั่นของ OS นั้น ๆ . ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง.

  1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี กดที่ปุ่ม HOME.

   รูปภาพประกอบ 
    
  2. เลือกที่Settings.
   รูปภาพประกอบ
    
  3. เลือกไปที่ Add account ใน กลุ่มของ Personal หรือ Accounts .

    
  4. เมื่อหน้าจอที่มีตัวเลือกของบัญชีแสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ Google.
   รูปภาพประกอบ 
    
  5. เลือกที่ Use your password หรือ Sign in.

    
  6. ใส่ Email address เข้าไปและเลือกไปที่ NEXT.
   รูปภาพประกอบ 

   หมายเหตุ: ใช้ปุ่ม Navi เพื่อใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ และกดปุ่มตรงกลางเพื่อทำการเลือก.
   รูปภาพประกอบ
    
  7. ใส่รหัสผ่านและเลือกไปที่ NEXT.
   รูปภาพประกอบ
    
  8. หลังจากที่มี Signing in.. แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ , ถ้ามีคำว่า Success แสดงขึ้นมา แสดงว่าขั้นตอนการตั้งค่าทำได้สำเร็จแล้ว.
   รูปภาพประกอบ

   หลังจากที่ท่านได้ทำการล็อกอินสำเร็จแล้ว จะมีไอคอน Google ที่มีเครื่องหมาย G แสดงขึ้นมาพร้อมกับ email address ที่ใช้ในการล็อกอิน.
   รูปภาพประกอบ

   หมายเหตุ: ท่านสามารถลบบัญชีของท่าน การซิ้งค์บัญชีของท่าน (เฉพาะ Android 7.0 Nougat เท่านั้น), หรือซิ้งค์ แอปของท่านโดยการเลือกที่ไอคอน Google ที่แสดงขึ้นมานั้น.

   

  *Google,Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, Inc.