หมายเลข ID หัวข้อ : 00189052 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

วิธีการเพิ่ม (หรือลบออก) บัญชีผู้ใช้ Google ใน Sony Android TV™

  หมายเหตุ:


  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการตั้งค่า (เพิ่ม) บัญชีผู้ใช้งาน Google เข้าไปให้กับ Android TV

  หมายเหตุ: หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชันของ OS นั้น ๆ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง

  1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี กดที่ปุ่ม โฮม (HOME)

    
    
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ บัญชีผู้ใช้และลงชื่อเข้าใช้งาน (Account & Sign In)เพิ่ม บัญชีผู้ใช้ (Add account) ลงชื่อเข้าใช้งาน (Sign In) หรือ Google (Android 9)
   • เลือกที่ เพิ่ม บัญชีผู้ใช้ (Add account) (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
  4. ใส่ Email address เข้าไปและเลือกไปที่ ถัดไป (NEXT)


   หมายเหตุ: ใช้ปุ่ม Navi เพื่อใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ และกดปุ่มตรงกลางเพื่อทำการเลือก
   ปุ่ม Enter

  5. ใส่รหัสผ่านและเลือกไปที่ ถัดไป (NEXT)

    
  6. หลังจากที่ท่านได้ทำการล็อกอินสำเร็จแล้ว จะมีไอคอน Google ที่มีเครื่องหมาย G แสดงขึ้นมาพร้อมกับ email address ที่ใช้ในการล็อกอิน
   บัญชีผู้ใช้ Google ที่ลงทะเบียนแล้ว

   หมายเหตุ: ท่านสามารถลบ บัญชีผู้ใช้ของท่าน ซิงก์ บัญชีผู้ใช้ของท่าน (Android 7.0 หรือที่ใหม่กว่าเท่านั้น) หรือซิงก์ แอปของท่าน โดยการเลือกที่ไอคอนของ Google ที่แสดงขึ้นมา