หมายเลข ID หัวข้อ : 00153504 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/09/2016

การอัพเดตซอฟต์แวร์ของเครื่องนี้ทำได้ไม่สำเร็จ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อทำการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย, ให้ทำการปิดเครื่องลงไป, หรือถอดสายไฟกำลัง (สายไฟหลัก) และเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่ จากนั้น ให้ทำการอัพเดตด้วย USB.

ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้, โปรดติดต่อ ศูนย์บริการ.