หมายเลข ID หัวข้อ : 00225206 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/03/2019

เครื่องที่ใช้แม่เหล็กจะมีผลต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือไม่ ?

ฉันใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(Defibrillator) หรือ เครื่องสลับแรงดันแปรผัน(Variable pressure shunt)สำหรับการรักษาโรคน้ำคั่งในโพรงสมอง(Hydrocephalus) ฉันต้องคำนึงเรื่องอะไรบ้าง ?

    อุปกรณ์ทางการแพทย์เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(Defibrillator) หรือ เครื่องสลับแรงดันแปรผัน(Variable pressure shunt)สำหรับการรักษาโรคน้ำคั่งในโพรงสมอง(Hydrocephalus) อาจจะได้รับผลกระทบ ขึ้นอยู่กับสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กในตัวเครื่องนั้น

    ถ้าหากท่านใช้หนึ่งในอุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้ ให้ปรึกษากับแพทย์ประจำตัวของท่านก่อนที่จะใช้เครื่องของ Sony ที่มีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ, เนื่องจากบางเครื่องที่กล่าวมาอาจจะส่งผลต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านั้นได้
    นอกจากนี้, ถึงแม้ว่าท่านจะปิดเครื่องเหล่านั้นไป แม่เหล็กที่อยู่ในตัวเครื่องนั้นก็ยังอาจจะส่งผลต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านั้นได้ ต้องแน่ใจว่าได้นำเครื่องเหล่านั้นให้ออกห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ และบุคคลที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์

    หมายเหตุ: ตัวอย่างของเครื่องของ Sony, เช่นลำโพง หูฟัง กล่องใส่ หรือส่วนที่เป็นฝาเปิด/ปิดของตัวบรรจุภัณฑ์ของตัวเครื่องอาจจะมีแม่เหล็กอยู่ ลำโพงอาจจะอยู่ในตัวเครื่องทีวี กล้องหรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน