หมายเลข ID หัวข้อ : 00153395 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/08/2016

iPhone/iPad/iPod touch ไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้, ให้ลองดังต่อไปนี้:

  • ถอด iPhone/iPad/iPod touch ออก, จากนั้น ให้เชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่.
  • เปลี่ยนฟังก์ชั่นไปเป็น USB FRONT.

    หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้งานตัวเครื่องในระหว่างการชาร์จไฟ iPhone/iPad/iPod touch นั้นอาจไม่ทำการชาร์จไฟได้.