หมายเลข ID หัวข้อ : 00153395 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/08/2016พิมพ์

iPhone/iPad/iPod touch ไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้.

    ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้, ให้ลองดังต่อไปนี้:

    • ถอด iPhone/iPad/iPod touch ออก, จากนั้น ให้เชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่.
    • เปลี่ยนฟังก์ชั่นไปเป็น USB FRONT.

      หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้งานตัวเครื่องในระหว่างการชาร์จไฟ iPhone/iPad/iPod touch นั้นอาจไม่ทำการชาร์จไฟได้.