หมายเลข ID หัวข้อ : 00200029 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

เพาเวอร์ของระบบออดิโอหรือลำโพงแบบพกพา จะปิดลงไปโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไป 15 นาที.

  วิธีการปิดฟังก์ชัน Auto Standby

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจเช็คกับส่วนของเครื่องและกลุ่มของเครื่องที่ด้านล่างของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มทำในขั้นตอนเหล่านี้.
  http://songpal.sony.net/en_ww/device.html

   

  ตัวเครื่องจะปิดลงไปเองโดยอัตโนมัติ เพื่อลดการสิ้นเปลืองกำลังงานเมื่อตัวเครื่องไม่ได้ทำงาน.

  • ถ้าหากท่านใช้ SRS-X33, SRS-X55, SRS-XB3, SRS-XB2:

   เมื่อเชื่อมต่อสายเข้ากับพอร์ต AUDIO IN กับ Input audio, เพาเวอร์อาจจะมีการปิดลงไปหลังจากนั้น 15 นาที(ฟังก์ชันปิดเพาเวอร์โดยอัตโนมัติ). ฟังก์ชันนี้จะทำงานเมื่อระดับอินพุทของออดิโอมีอยู่ต่ำ, ให้เปิดอุปกรณ์เล่นกลับ(Walkman, iPod, ฯลฯ.)ขึ้นมา, และปรับโวลลุ่มของลำโพง.
    
  • ถ้าหากท่านใช้เครื่องอื่น:

   เมื่อการเล่นกลับหยุดลงประมาณ 15 นาที, ตัวเครื่องจะปิดลงไปเองโดยอัตโนมัติ.

  ถ้าหากท่านใช้เครื่องต่อไปนี้, ท่านสามารถเปิดหรือปิด Auto Standby ได้. เพื่อทำการปิดฟังก์ชัน Auto Standby , ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  • ถ้าหากท่านใช้ CAS-1

   ปรับสวิทช์ AUTO STANDBY ทางด้านหลังของตัวเครื่องไปที่ OFF.

  • ถ้าหากท่านใช้ SRS-X7, SRS-X9, SRS-X77, SRS-X88, SRS-X99, SRS-HG1, SRS-ZR7 หรือ SRS-ZR5:
   1. แตะที่ไอคอนของแอปพลิเคชัน Music Center(SongPal) ไอคอน Music Centerในอุปกรณ์โมบายของท่าน. 
   2. แตะที่อุปกรณ์ ออดิโอ ในหน้าจอ  Speaker & Group .
    Speaker and Group
   3. แตะที่ไอคอน Settings บนหน้าจออุปกรณ์ออดิโอนั้น.
    Settings
   4. เลือกที่ Power Option.
    Power Option
   5. ยกเลิกการเลือกที่ Auto Standby.
    Auto Standby
  • ถ้าหากท่านใช้ SRS-XB3, SRS-XB2
  1. เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับตัว AC adaptor, และปิดเพาเวอร์ลงไป.
  2. กดค้างที่ปุ่ม + และปุ่ม – พร้อมกันนานอย่างน้อย 5 วินาที.
   เมื่อสลับฟังก์ชัน Auto power off ไปที่ Off, ไฟ รูปภาพประกอบ (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีขาวสามครั้ง.
   เมื่อฟังก์ชันนี้สลับไปเป็น On, ไฟ รูปภาพประกอบ (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีขาวสองครั้ง.

  หมายเหตุ: ถ้าหากเวลาการใช้งานสั้นลงมาก อาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว.