หมายเลข ID หัวข้อ : 00153513 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/08/2016

ไม่สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนโดยใช้ระบบ Mini Hi-Fi component ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ ถ้าหากสมาร์ทโฟนไม่สามารถจะชาร์จไฟได้โดยใช้ระบบ Mini Hi-Fi component:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สมาร์ทโฟนนั้นได้มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Mini Hi-Fi component อย่างมั่นคง.
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบ Mini Hi-Fi component มีการเปิดเพาเวอร์ไว้.
  หมายเหตุ: เมื่อระบบ Mini Hi-Fi เข้าสู่โหมด standby, สมาร์ทโฟนจะหยุดทำการชาร์จไฟ, การปิดฟังก์ชั่น Automatic Standby จะเป็นการป้องกันไม่ให้ระบบ Mini Hi-Fi component เข้าไปสู่โหมด standby โดยอัตโนมัติได้.
  1. กดที่ OPTIONS
  2. เลือกที่ AUTO STBY
  3. เลือกที่ OFF
 • ตั้งค่าระบบ Mini Hi-Fi ให้เป็นฟังก์ชั่น USB.
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สมาร์ทโฟน ใช้งานร่วมกันได้ กับระบบ Mini Hi-Fi component.

ขั้นตอนด้านบนควรจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้. ถ้าหากปัญหายังไม่สามารถแก้ให้หายได้หลังการทำตามขั้นตอนเหล่านี้, อาจมีความจำเป็นในการเรียกใช้ศูนย์บริการ.