หมายเลข ID หัวข้อ : 00058572 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/06/2018

การรับฟังเพลงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตโดยใช้การทำงานแบบสัมผัสเดียว (one touch) (GTK-N1BT)

  โดยการแตะที่ระบบด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (*) ที่ใช้งาน NFC ได้ ระบบจะทำการเปิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ และจากนั้นจะดำเนินการจับคู่และเชื่อมต่อบลูทูธให้โดยอัตโนมัติ

  * ถึงแม้ว่า จะระบุไว้เพียงแค่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการอธิบายนี้ แต่ก็หมายรวมถึงเครื่องแทปเล็ตต่าง ๆ ด้วย

  1. แตะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เครื่องหมาย N-Mark ของระบบ จนกว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นจะสั่น หรือส่งเสียงออกมาสั้น ๆ

   ทำการปลดล็อคหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไว้ก่อนล่วงหน้า

   ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนที่แสดงบนหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น

  2. เริ่มการเล่นในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

  ข้อแนะนำ

  • ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำหรับตำแหน่งที่จะทำการแตะที่อยู่บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น
  • ถ้าหากการจับคู่และการเชื่อมต่อของ Bluetooth ล้มเหลว ให้ทำดังต่อไปนี้
   • เปิดฟังค์ชั่น NFC หรือเปิดการทำงานของ "NFC Easy Connect" (ถ้ามีติดตั้งไว้) ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จากนั้นให้ขยับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปมาช้า ๆ เหนือเครื่องหมาย N-Mark.
   • ถอดกระเป๋าหุ้มเครื่องออกจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  ถ้าหากมีการใช้กระเป๋าหุ้มโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีจำหน่ายทั่วไปอยู่