หมายเลข ID หัวข้อ : 00187433 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018

ไฟแสดงสถานะของแว่นตา Active 3D กระพริบเป็นสีเขียว แต่ไม่เห็นภาพ 3D

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  กรุณาลงทะเบียนแว่นตากับทีวีอีกครั้งหนึ่ง.

  ท่านสามารถใช้ขั้นต่อไปนี้ทำการลงทะเบียนแว่นตา 3D :

  1. ปิดทีวี
  2. จับแว่นตาไว้ในระยะไม่เกิน 50 ซม จากทีวี และเปิดทีวีขึ้นมา.
  3. กดค้างที่ปุ่ม Power หรือ ไฟแสดงสถานะบนแว่นตา 3D นาน 2 วินาที. แว่นตา 3D จะเปิดขึ้นมาและกระบวนการลงทะเบียน จะเริ่มต้นขึ้น และปุ่ม Power หรือไฟแสดงสถานะจะกระพริบเป็นสีเขียวและสีเหลือง. ไฟสีเขียวจะแสดงขึ้นมานาน 3 วินาที เมื่อกระบวนการลงทะเบียนทำได้เสร็จสิ้น.

  หมายเหตุ: ตรวจเช็คดูแบตเตอรี่ของแว่นตา 3D ถ้าหากไม่ได้เป็นแบบแบตเตอรี่ในตัวให้ทำการเปลี่ยนใหม่.

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาเพิ่มเติม ในกรณีที่ขั้นตอนข้างต้นใช้ไม่ได้

  1. ตั้งค่า Bluetooth settings ของ Android TV ไปเป็น Off.

   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเฉพาะรุ่น ในวิธีการปิดฟีเจอร์ Bluetooth ของ Android TV ให้อ้างอิงกับคู่มือแนะนำการใช้งานที่มีมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง. คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  2. รีสตาร์ท Android TV .
  3. ตั้งค่า Bluetooth settings ของ Android Tvไปเป็น On.
  4. ตั้งค่า Android TV ไปที่อินพุทที่สัญญาณ 3D ถูกตรวจพบ.
  5. หลังจากที่สัญญาณ 3D ถูกตรวจพบ ให้กดค้างที่ปุ่ม Power บนแว่นตา 3D .

  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ หลังจากที่ได้ลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาตามรายการในหัวข้อนี้แล้ว อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแว่นตา 3D นั้นด้วยอันใหม่.