หมายเลข ID หัวข้อ : 00151785 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/06/2018

จะทราบได้อย่างไรว่าแว่นตา 3D นั้นจับคู่กับ Android TV ได้แล้ว?

    เพื่อการรับชมที่ดีที่สุดของท่าน ให้ทำดังต่่อไปนี้:

    เมื่อแว่นตา 3D ได้รับการจับคู่กับ Android TV แล้ว, ไฟสีเขียวในแว่นตา 3D นั้นจะติดสว่างนานสามวินาที และท่านจะสามารถดูภาพ 3D ที่กำลังเล่นอยู่ได้.

    หมายเหตุ: ในขณะที่ดูวิดีโอ 3D, ไฟนี้จะกะพริบทุก ๆ สองวินาที.