หมายเลข ID หัวข้อ : 00125627 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/08/2015

มีการดำเนินการอัพเดตโดยอัตโนมัติ แม้ว่า เครื่อง AV receiver จะอยู่ในโหมด standby.

    เครื่องนี้จะมีฟังก์ชั่นสำหรับทำการอัพเดตโดยอัตโนมัติ เพื่อทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ให้เมื่อตัวเครื่องอยู่ในโหมด standby. ในขณะที่มีการทำงานของการอัพเดตเฟิร์มแวร์, วิดีโอและเสียงของ HDMI อาจจะมีการขาดตอนได้. เพื่อป้องกันเรื่องนี้, กรุณาเปลี่ยนการปรับตั้งของ Auto Update ไปเป็น OFF.

    หมายเหตุ: ถ้าหากท่านเปิดใช้งาน Google Cast, การปรับตั้งของ Auto Update จะมีการเปลี่ยนไปเป็น ON ให้โดยอัตโนมัติ. การอัพเดตแบบอัตโนมัติจะทำงานระหว่าง เวลา 2:00 AM และ 5:00 AM เมื่ออยู่ในโหมด standby หรือทันทีหลังการปิดตัวเครื่อง.