หมายเลข ID หัวข้อ : 00125213 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/11/2015

UPDATE และ ERROR แสดงสลับกันที่ช่องแสดงผลด้านหน้า.

    กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

    1. ปลดสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก) ออกจากเต้าเสียบไฟที่ฝาผนัง. รออีกหลายนาที, และ จากนั้น ให้ต่อกำลังไฟเข้าไปใหม่.
    2. เปิดเครื่อง AV receiver ขึ้นมา.
    3. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของการอัพเดตจากตัว USB Memory อีกครั้ง.

    ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่อีกหลังการดำเนินการอัพเกรดใหม่ กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าของ Sony.