หมายเลข ID หัวข้อ : 00153520 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/08/2016พิมพ์

การอัพเดตใช้เวลายาวนานหรือดูเหมือนจะไม่มีการอัพเดตเลย.

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายในฮาร์ดแวร์. ห้ามทำการปิดเครื่องรับ AV receiver ในระหว่างการทำงานของการอัพเดตหลังการดาวน์โหลดเสร็จ.

  สำคัญ:
  • การอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ตอาจจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาวะแวดล้อมที่เป็นเครือข่าย.
  • สำหรับเครื่องบางรุ่น, เมื่อระบบกำลังทำการอัพเดต, ไฟ LED สีเขียวจะมีการกะพริบ.

  ถ้าหากการอัพเดตยังไม่เสร็จ แม้ว่า จะผ่านไป 60 นาที, ความเร็วของเครือข่ายอาจจะต่ำ. ให้กดปุ่ม power เพื่อทำการปิดและหยุดการดาวน์โหลดการอัพเดต และให้ลองทำดังต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: ถ้าหากการกดปุ่มเพาเวอร์ไม่ทำงาน, ให้ลองกดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้นาน 10 วินาที เพื่อทำการรีบูตเครื่องขึ้นมาใหม่.

  1. ถ้าหากเครื่องรับ AV นั้นเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สาย, ให้เปลี่ยนไปเป็นเครือข่ายแบบใช้สายแทน, แล้วทำการเพาเวอร์รีเซ็ตให้กับเราท์เตอร์และ เครื่องรับ AV receiver จากนั้น ให้ทำการอัพเดตอีกครั้ง.
  2. สำหรับ STR-DN860 และ STR-DN1060, ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่, ให้ใช้ตัว USB flash drive และลองทำการอัพเดตใหม่อีกครั้ง.

   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการอัพเดตโดยการใช้ USB flash drive, ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า.