หมายเลข ID หัวข้อ : 00196827 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/07/2020

วิธีการตรวจเช็คว่าฟอร์แมทของออดิโอมีการตั้งไว้เป็น Dolby Atmos

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น

  เลือกกลุ่มรุ่นเครื่องของท่าน เพื่อตรวจดูว่าอุปกรณ์ของท่านกำลังเล่นอยู่ในฟอร์แมท DOLBY ATMOS หรือไม่:

  • Sound Bar (รุ่นที่ขึ้นต้นด้วย HT): กดที่ปุ่ม DISPLAY บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน ฟอร์แมทของเอาต์พุตเสียงปัจจุบันจะแสดงในหน้าจอทีวีที่เชื่อมต่ออยู่ เมื่อทำการเล่นคอนเทนท์ Dolby Atmos หน้าจอจะแสดงตัวอักษรเช่น DOLBY ATMOS

  • Multi Channel AV Receiver (รุ่นที่ขึ้นต้นด้วย STR): กดที่ปุ่ม DISPLAY MODE หรือ DISPLAY บนแผงพาเนลหลาย ๆ ครั้ง ฟอร์แมทของเอาต์พุตเสียงปัจจุบันจะแสดงในหน้าจอทีวี เมื่อทำการเล่นคอนเทนท์ Dolby Atmos หน้าจอจะแสดงตัวอักษรเช่น DAtmos หรือ DOLBY ATMOS

  หมายเหตุ:

  • ในระหว่างมีการให้สัญญาณ 4K ออกมาในแผ่น Ultra HD Blu-ray, ข้อมูลการเล่น เช่น DOLBY ATMOS จะไม่แสดงบนหน้าจอทีวี แม้ว่าท่านจะกดปุ่มDISPLAY ก็ตาม

  • เมื่อตัวเครื่องตั้งอินพุตไปที่ TV ข้อมูลการเล่นจะไม่แสดงออกมา แม้ว่าท่านจะกดที่ปุ่มDISPLAY แล้วก็ตาม

  • สำหรับวิธีการเล่นคอนเทนท์ Dolby Atmos หรือวิธีการเชื่อมต่อทีวีและคอมโปเนนต์ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการเล่นออดิโอที่เป็นฟอร์แมท Dolby Atmos โดยใช้ Multi Channel AV receiver หรือ Sound Bar