หมายเลข ID หัวข้อ : 00196827 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/08/2018

วิธีการตรวจเช็คว่าฟอร์แมทของออดิโอมีการตั้งไว้เป็น Dolby Atmos.

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากจำเป็นต้องใช้้ข้อมูลเฉพาะรุ่น เพื่อทำตามในขั้นตอนของวิธีการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นั้น.

  ตรวจเช็คว่าออดิโอของท่านในตอนนี้ได้ตั้งไว้เป็น Dolby Atmos หรือไม่ โดยใช้วิธีการต่อไปนี้:

  • สั่งงานที่ตัวรีโมทคอนโทรล:
   กดที่ปุ่ม DISPLAY บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน, DAtmos หรือ DOLBY ATMOS จะแสดงบนหน้าจอทีวีของท่าน ถ้าหากมีการเปิดการตั้งค่าไว้เป็น Dolby Atmos
  • การสั่งงานบนตัวเครื่องโดยตรง
   กดที่ปุ่ม DISPLAY MODE หรือ DISPLAY บนแผงพาเนล หลาย ๆ ครั้ง, DAtmos หรือ DOLBY ATMOS จะแสดงบนหน้าจอพาเนล ถ้าหากมีการเปิดการตั้งค่าไว้เป็น Dolby Atmos

   หมายเหตุ:
   • ในระหว่างมีการให้สัญญาณ 4K ออกมาในแผ่น Ultra HD Blu-ray, ข้อมูลการเล่นกลับ เช่น DOLBY ATMOS จะไม่แสดงบนหน้าจอทีวี แม้ว่าท่านจะกดปุ่มDISPLAY ก็ตาม.
   • เมื่อเครื่องนี้ตั้งอินพุทไปที่ TV, ข้อมูลการเล่นกลับจะไม่แสดงออกมา แม้ว่าท่านจะกดที่ปุ่มDISPLAY แล้วก็ตาม.