หมายเลข ID หัวข้อ : 00126100 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/02/2017

ตัวแสดงสถานะ wireless LAN ที่ช่องแสดงผลด้านหน้ามีการกะพริบทุก ๆ วินาที.

  ยกเว้นจะมีการเซ็ตอัพเครือข่ายได้เสร็จสิ้น, ตัวแสดงสถานะเครือข่าย LAN ในช่องแสดงผลด้านหน้าจะกะพริบนาน 30 นาที หลังจากที่ท่านได้เปิดเพาเวอร์ขึ้นมา.

  เพื่อหยุดการกะพริบของตัวแสดงสถานะนี้, ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนี้.

  • ดำเนินการเซ็ตอัพเครือข่าย.

   หมายเหตุ: สำหรับตัวอย่าง, ทำการเซ็ตอัพการเชื่อมต่อ LAN แบบใช้สาย แม้ว่า ไม่มีสาย LAN เชื่อมต่ออยู่.

  • ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ในอุปกรณ์มือถือของ Apple ที่ทำงานด้วย iOS8 หรือ ใหม่กว่า, ท่านสามารถหยุดการกะพริบโดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้.
   1. วางอุปกรณ์มือถือของ Apple ให้ใกล้กับตัวเครื่องรับ.
   2. เปิด Wi-Fi settings ในอุปกรณ์มือถือของ Apple.
   3. เลือกตัวเครื่องรับให้แสดงเป็น New AirPlay Speaker และดำเนินการปรับตั้งต่อไป.
   4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์มือถือของ Apple และตัวเครื่องรับทำงานอยู่ในการตั้งค่าของ Wi-Fi เหมือนกัน.

   หมายเหตุ: ถ้าหากการเซ็ตอัพล้มเหลว, ให้ดำเนินการรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าของโรงงานเพื่อทำการเคลียร์การปรับตั้งค่าของเครือข่าย, และ จากนั้น ให้เริ่มทำการเซ็ตอัพเครือข่ายใหม่อีกครั้ง. การรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อแบบไร้สายจะไม่มีความแน่นอนจนกว่าการเซ็ตอัพของเครือข่ายจะเสร็จในหน้าจอ.

  ท่านสามารถหยุดการกะพริบของตัวแสดงสถานะได้โดยการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้ด้วย. แต่ในครั้งต่อไป, ที่คุณเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา จะมีการกะพริบของตัวแสดงสถานะอีกนาน 30 นาที.

  • เลือกที่ฟังก์ชั่น Screen mirroring.
  • เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เข้ากับตัวเครื่องรับ.