หมายเลข ID หัวข้อ : 00132849 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/08/2019

ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์, วิวไฟน์เดอร์จะมืดดำและจะมีเฉพาะข้อมูลสำหรับการบันทึกเท่านั้นที่แสดงอยู่.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านทาง HDMI ด้วยมีการตั้งค่าของ 4K Output Sel. ไปเป็น Memory Card+HDMI, รูปภาพจะไม่แสดงในกล้องในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ XAVC S 4K.
ถ้าต้องการตรวจสอบรูปภาพ, ให้แสดงขึ้นมาที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับกล้องโดยใช้สาย HDMI แทน.