หมายเลข ID หัวข้อ : 00132849 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2021

หน้าจอ LCD ของกล้องไม่แสดง รูปภาพ เมื่อเชื่อมต่อกับ จอมอนิเตอร์ผ่าน HDMI

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์ XAVC S 4K ในการ์ดหน่วยความจำที่เสียบไว้ในกล้อง รูปภาพอาจจะไม่แสดงที่จอมอนิเตอร์ภายนอก หรือที่จอมอนิเตอร์ของกล้อง ซึ่งเป็นไปตามการตั้งค่าของการบันทึกภาพยนตร์ Proxy

  เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ตั้งการตั้งค่า การบันทึกแบบ Proxy (Proxy Recording) ไปเป็นค่าตัวแปรที่เหมาะสมตามการใช้งาน ในเครื่องบางรุ่น ถ้าหากท่านตั้ง การบันทึกแบบ Proxy (Proxy Recording) ไปเป็น ปิด (Off) และ การตั้งค่าบันทึก (Record Setting) ไปเป็น 24p, รูปภาพจะแสดงบนหน้าจอของทั้งจอภาพภายนอกและกล้อง

  หมายเหตุ: รูปแบบไฟล์ที่มีให้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของกล้อง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือการใช้งาน หรือ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)

  เมื่อมีการตั้ง รูปแบบไฟล์ (File Format) ไปที่ XAVC S HD หรือ AVCHD, และ HDMI Info. มีการตั้งหน้าจอ (Display) ไปที่ เปิด (On):

  • ในระหว่างการสแตนด์บายสำหรับการบันทึกภาพยนตร์
   รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI

   1. รูปภาพและข้อมูลจะแสดงขึ้นมา
   2. จอแสดงผลจะปิดลงไป
  • ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
   รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI

   1. รูปภาพและข้อมูลจะแสดงขึ้นมา
   2. จอแสดงผลจะปิดลงไป

  เมื่อมีการตั้ง รูปแบบไฟล์ (File Format) ไปที่ XAVC S HD หรือ AVCHD, และ HDMI Info. หน้าจอ (Display) จะถูกตั้งไปที่ ปิด (Off):

  • ในระหว่างการสแตนด์บายสำหรับการบันทึกภาพยนตร์
   รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI

   1. รูปภาพจะแสดงขึ้นมา แต่จะไม่มีข้อมูล
   2. รูปภาพและข้อมูลจะแสดงขึ้นมา
  • ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
   รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI

   1. รูปภาพจะแสดงขึ้นมา แต่จะไม่มีข้อมูล
   2. รูปภาพและข้อมูลจะแสดงขึ้นมา

  เมื่อ รูปแบบไฟล์ (File Format) ตั้งไว้ที่ XAVC S 4Kและรูปภาพจะได้รับการบันทึกไปที่การ์ดหน่วยความจำที่เสียบไว้ในกล้อง

  • ในระหว่างการสแตนด์บายสำหรับการบันทึกภาพยนตร์
   รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI

   1. รูปภาพจะแสดงขึ้นมา แต่จะไม่มีข้อมูล
   2. รูปภาพและข้อมูลจะแสดงขึ้นมา
  • ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์

   • การบันทึกแบบ Proxy (Proxy Recording): ปิด (Off):
    รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI
     1. รูปภาพจะแสดงขึ้นมา แต่จะไม่มีข้อมูล
     2. รูปภาพไม่แสดงออกมา
      รายละเอียดจะแสดงออกมา
     • เฉพาะรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้กับ การบันทึกแบบ Proxy (Proxy Recording) ให้ตั้งไปที่ ปิด (Off) และตั้ง การตั้งค่าบันทึก (Record Setting) ไปที่ 24p
      หมายเหตุ: รุ่นที่เข้ากันได้คือ ILCE-7RM4, ILCE-7RM4A, DSC-RX100M7, ILCE-6600, ILCE-9M2, ZV-1, ILCE-7C และ ZV-E10
      รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI
     1. รูปภาพจะแสดงขึ้นมา แต่จะไม่มีข้อมูล
     2. รูปภาพและข้อมูลจะแสดงขึ้นมา
    • การบันทึกแบบ Proxy (Proxy Recording): เปิด (On):
     รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI
    1. รูปภาพและข้อมูลไม่แสดงขึ้นมา
    2. รูปภาพและข้อมูลจะแสดงขึ้นมา

   เมื่อ รูปแบบไฟล์ (File Format) ตั้งไว้เป็น XAVC S 4K, และ 4K Output Sel. ไปเป็น HDMI เท่านั้น (HDMI Only):

   • ในระหว่างการสแตนด์บายสำหรับการบันทึกภาพยนตร์
    รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI

    1. รูปภาพจะแสดงขึ้นมา แต่จะไม่มีข้อมูล
    2. รูปภาพและข้อมูลจะแสดงขึ้นมา
   • ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
    รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI

    1. รูปภาพจะแสดงขึ้นมา แต่จะไม่มีข้อมูล
    2. รูปภาพและข้อมูลจะแสดงขึ้นมา

   ในระหว่างการเล่น

   รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI
   เมื่อกล้องเชื่อมต่อจาก HDMI รูปภาพจะแสดงบนจอภาพภายนอกในระหว่างการเล่น โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าของ HDMI Info. Display ไม่ว่า รูปแบบไฟล์ (File Format) จะตั้งไว้เป็น 4K หรือ HD