หมายเลข ID หัวข้อ : 00112398 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/04/2022พิมพ์

ภาพยนตร์ที่บันทึกไว้โดยกล้องนี้สามารถจะ ถ่ายโอนไปให้กับ อุปกรณ์มือถือได้หรือไม่?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    รูปภาพนิ่งและภาพยนตร์ สามารถจะแสดงและ ถ่ายโอนไปให้กับ สมาร์ทโฟนได้
    รูปแบบข้อมูลของภาพยนตร์ที่มีให้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละกล้อง

    การตั้งค่าของ File Format ที่จะทำให้ท่านสามารถทำการโอนถ่ายภาพยนตร์ได้นี้ จะแตกต่างไปตามรุ่นของเครื่อง สำหรับรายละเอียด ให้เข้าไปที่ กล้องที่รองรับได้ ในหน้าสนับสนุนของ Imaging Edge Mobile

    ท่านจำเป็นต้องติดต้ังแอปสมาร์ทโฟน Imaging Edge Mobile ในสมาร์ทโฟนของท่าน