หมายเลข ID หัวข้อ : 00112398 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/01/2019

ภาพยนตร์ที่บันทึกด้วยกล้องนี้สามารถทำการโอนถ่ายไปให้กับอุปกรณ์มือถือได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ภาพยนตร์ MP4 สามารถทำการโอนถ่ายให้กับอุปกรณ์มือถือต่าง ๆ ได้.
แต่สำหรับภาพยนตร์ที่เป็น AVCHD หรือ XAVC S จะไม่สามารถทำการโอนถ่ายไปให้กับอุปกรณ์มือถือต่าง ๆ ได้.

หมายเหตุ:
ฟอร์แมทสำหรับใช้ในการบันทึกจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของผลิตภัณฑ์.

ซอฟต์แวร์ PlayMemories Mobile (Ver. 2.0 หรือที่ใหม่กว่า) สำหรับอุปกรณ์มือถือต่าง ๆ สามารถใช้งานกับรูปภาพนิ่งและภาพยนตร์ MP4 ต่าง ๆ ได้.

เนื้อหาอื่น ๆ:

  • สำหรับรูปภาพ 3D, สามารถโอนถ่ายได้เฉพาะไฟล์ JPEG (2D) เท่านั้น.
  • รูปภาพนิ่ง JPEG (ต้นฉบับ, 2M และ VGA) สามารถโอนถ่ายได้. ท่านสามารถทำการเปลี่ยนแปลงขนาดของรูปภาพที่ทำการโอนถ่ายได้โดยใช้เมนูการปรับตั้งบนอุปกรณ์มือถือของท่าน.
  • ชนิดของรูปภาพที่สามารถทำการถ่ายได้จะเปลี่ยนไปตามรุ่นต่าง ๆ.
  • สำหรับรายละเอียดในระบบปฎิบัติการที่รองรับได้และข้อกำหนดอื่น ๆ ในการใช้งานที่จำเป็น, ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ต่อไปนี้.
    หน้าสนับสนุน PlayMemories Mobile: https://www.sony.net/pmm/