หมายเลข ID หัวข้อ : 00112398 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/02/2021

ภาพยนตร์ที่บันทึกไว้โดยกล้องนี้สามารถจะ ถ่ายโอนไปให้กับ อุปกรณ์มือถือได้หรือไม่?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ภาพยนตร์ที่บันทึกไว้ด้วย รูปแบบไฟล์ (File Format) ตั้งไปที่ MP4 สามารถที่จะ ถ่ายโอนได้ ในเครื่องบางรุ่น ภาพยนตร์ที่บันทึกไว้เป็นไฟล์ XAVC S HD หรือ XAVC S 4K สามารถจะทำการ ถ่ายโอนได้เช่นกัน
  จะมีเฉพาะประเภทต่อไปนี้ของภาพยนตร์ XAVC S ที่สามารถ ถ่ายโอนได้:

  • บิตเร็ต (Bit rate): 100Mbps หรือที่น้อยกว่า
  • Color sampling: 4:2:0
  • Bit depth: 8 บิต

  หมายเหตุ:

  • ฟอร์แมทสำหรับบันทึก ภาพยนตร์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่นของกล้อง
  • การตั้งค่าของ File Format ที่จะทำให้ท่านสามารถทำการโอนถ่ายภาพยนตร์ได้นี้ จะแตกต่างไปตามรุ่นของเครื่อง สำหรับรายละเอียด ให้เข้าไปดูที่ กล้องที่รองรับได้ ใน หน้าสนับสนุนของ Imaging Edge Mobile (ตัวถัดมาของ PlayMemories Mobile)
  • ภาพยนตร์ที่ถ่ายไว้ในฟอร์แมท AVCHD ไม่สามารถจะทำการโอนถ่ายได้
  • ให้ใช้ iPhone 8 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ทำการโอนถ่ายภาพยนตร์ XAVC S HD ต้นฉบับ ที่บันทึกไว้ในฟอร์แมท XAVC S 4K หรือที่ตั้งค่าไว้เป็น 120p
  • ส่วนของขนาดของภาพยนตร์ที่ท่านสามารถทำการโอนถ่ายได้ ให้เลือกเป็น Original / 2M / VGA 
  • สำหรับรายละเอียดใน ระบบปฏิบัติการ และ สภาวะแวดล้อมการใช้งานที่ใช้ได้กับ ซอฟต์แวร์ Imaging Edge Mobile ให้เข้้าไปดูที่หน้า ดาวน์โหลดของ Imaging Edge Mobile หรือ หน้าสนับสนุน