หมายเลข ID หัวข้อ : 00112459 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/06/2015พิมพ์

วิดีโอและออดิโอไม่ตรงกัน เมื่อบันทึกภาพยนตร์ผ่านการเชื่อมต่อทาง HDMI.

  เพื่อเป็นการป้องกันความเบี่ยงเบนที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างวิดีโอและออดิโอในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ผ่านทาง HDMI, ให้ตั้งค่าฟังก์ชั่น Audio Out Timing ไปเป็น Lip Sync.

  ถ้าต้องการปรับตั้งค่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้;

  1. บนตัวกล้อง, กดที่ปุ่ม MENU.
  2. เลือกที่ Camera Settings.
  3. เลือกที่ Audio Out Timing.
  4. เลือกที่ Lip Sync.