หมายเลข ID หัวข้อ : 00259624 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/07/2021

ข้อมูลจำเพาะของ เอาต์พุต HDMI ของกล้อง คืออะไรบ้าง?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ข้อมูลจำเพาะของเอาต์พุต HDMI จะมีดังต่อไปนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับกล้องและการตั้งค่าที่ท่านใช้:

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับ ข้อมูลจำเพาะของ อุปกรณ์ของท่าน เอาต์พุตอาจจะไม่สามารถทำได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมใน ความสามารถของ เอาต์พุตของ อุปกรณ์ของท่าน ให้อ้างอิงกับ คู่มือการใช้งาน ที่ให้มา

  เมื่อตั้งไว้เป็น HD หรือ 4K

  เมื่อการตั้งค่าบันทึกภาพยนตร์เป็น 8 บิต หรือเมื่อกล้องไม่มีจำนวนบิตที่ตั้งไว้ในการตั้งค่าบันทึก:

  • ขอบเขตสี (Color space): YCbCr
  • การแซมปลิงสี (Color sampling): 4:2:2
  • ความลึกของสี (Color depth) (ความลึกของบิต (bit depth)): Y=8บิต, Cb/Cr=8บิต

  หรือ

  • ของเขตสี (Color space): RGB
  • การแซมปลิงสี (Color sampling): 4:4:4
  • ความลึกของสี (Color depth) (ความลึกของบิต): R/G/B=8บิต

  เมื่อการตั้งค่าบันทึกภาพยนตร์เป็น 10 บิต

  • ขอบเขตสี (Color space): YCbCr
  • การแซมปลิงสี (Color sampling): 4:2:2
  • ความลึกของสี (Color depth) (ความลึกของบิต (bit depth)): Y=10บิต, Cb/Cr=10บิต

  หรือ

  • ของเขตสี (Color space): RGB
  • การแซมปลิงสี (Color sampling): 4:4:4
  • ความลึกของสี (Color depth) (ความลึกของบิต): R/G/B=8บิต

  เมื่อตั้งไว้เป็น 8K (สำหรับรุ่นที่เข้ากันได้กับ 8K เท่านั้น)

  • ขอบเขตสี (Color space): YCbCr
  • การแซมปลิงสี (Color sampling): 4:2:0
  • ความลึกของสี (Color depth) (ความลึกของบิต (bit depth): Y=8บิต, Cb/Cr=8บิต