หมายเลข ID หัวข้อ : 00136729 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/03/2019

ไม่สามารถลบคอนเทนท์ต่าง ๆ จากภายใน แอพพลิเคชั่น Album, Music หรือ Video ได้

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถลบคอนเทนท์ของอุปกรณ์หน่วยความจำ USB จากในแอพพลิเคชั่น Album ได้, แต่ท่านจะไม่สามารถลบคอนเทนท์เหล่านั้น จากในแอพพลิเคชั่น Music และ Video ได้. Music และ Video เป็นแอพพลิเคชั่นแบบอ่านได้อย่างเดียว. กรุณาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำการลบคอนเทนท์ของอุปกรณ์หน่วยความจำ USB.

หมายเหตุ: คอนเทนท์ Video ที่แสดงอยู่ในแอพพลิเคชั่น Album สามารถจะลบได้จากภายใน Album นั้น.

วิธีการลบรูปภาพและวิดีโอจากในแอพพลิเคชั่น Album:

หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีเมนู Delete แสดงในแอพพลิเคชั่น Album, ให้ทำการอัพเดตเข้าไปใหม่.
สำหรับวิธีการอัพเดต, โปรดดูที่: วิธีการอัพเดตซอฟต์แวร์

 • การลบไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอ 1 ไฟล์:
  1. เลือกที่ photo หรือ video.
  2. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนรีโมท.
  3. กดที่ Delete ในกลุ่ม Album.
 • การลบรูปภาพหรือวิดีโอหลาย ๆ ไฟล์:
  1. การแสดงรูปภาพหรือวิดีโอเป็นรายการเดียว.
  2. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนรีโมท.
  3. กดที่ Select item ในกลุ่ม Album.
  4. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนรีโมท.
  5. กดที่ Delete ในกลุ่ม Album.

หมายเหตุ: คอนเทนท์ที่อยู่ในทีวีซึ่งปรากฎในแอพพลิเคชั่น Album และ Music ไม่สามารถลบออกได้.