หมายเลข ID หัวข้อ : 00136729 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/04/2021

วิธีการลบ คอนเทนท์อัลบั้ม เพลง หรือ วีดีโอ ของ อุปกรณ์หน่วยความจำ USB โดยใช้ แอปพลิเคชัน Android TV™

  ความสามารถในการลบคอนเทนท์ของหน่วยความจำ USB จะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันของ Android™ OS ของทีวี
  หมายเหตุ: ท่านสามารถตรวจดูเวอร์ชันของ OS ของทีวีของท่านได้โดยทำตามหัวข้อ Android OS เวอร์ชันใดที่ Android TV นี้ใช้อยู่? .

  ทีวีที่เป็น Android 9

  ท่านไม่สามารถลบ คอนเทนท์ของ อุปกรณ์หน่วยความจำ USB โดยใช้ แอปพลิเคชัน  Media PlayerAlbum, Music หรือ Video ของทีวีได้ ถ้าต้องการลบ คอนเทนท์นี้ ให้ใช้ อุปกรณ์ตัวอื่นเช่น คอมพิวเตอร์หรือ แท็บเล็ต

  ทีวีที่เป็น Android 8.0 หรือก่อนหน้า

  ท่านสามารถทำการลบ คอนเทนท์ของ อุปกรณ์หน่วยความจำ USB จากภายในหมวดของ อัลบั้ม ได้ แต่ท่านจะไม่สามารถลบออกได้จากภายในหมวดของ เพลง หรือ วีดีโอ  หมวดของ เพลง และ วีดีโอ จะเป็นแบบอ่านได้อย่างเดียว กรุณาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการลบคอนเทนท์ของหมวดเพลง หรือวีดีโอ
  หมายเหตุ: เนื้อหาวิดีโอที่แสดงในหมวดของอัลบั้มสามารถจะทำการลบออกไปได้ด้วยเช่นกัน

  วิธีการลบ ภาพถ่าย และ วีดีโอจากภายในหมวดของ อัลบั้ม

  • ถ้าต้องการลบไฟล์ ภาพถ่ายหรือ วีดีโออันเดียว:
   1. เลือกที่ ภาพถ่ายหรือวิดีโอนั้น
   2. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมท
   3. กดที่ Delete ในหมวดของ อัลบั้ม
  • ถ้าต้องการลบไฟล์ ภาพถ่ายหรือ วีดีโอหลายอัน:
   1. แสดง ภาพถ่ายหรือ วีดีโอออกมาเป็นรายการ
   2. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมท
   3. กดที่ Select item ในหมวดของ อัลบั้ม
   4. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมท
   5. กดที่ Delete ในหมวดของ อัลบั้ม

  หมายเหตุ: