หมายเลข ID หัวข้อ : 00194306 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/07/2021

USB HDD หรือหน่วยความจำ USB ที่ใช้กับ Android TV ไม่สามารถได้รับการรองรับใน Windows PC หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ

  เมื่อ หน่วยความจำ USB / USB HDD มีการลงทะเบียนไว้ใน Android TV อุปกรณ์จัดเก็บ USB นั้นจะสามารถใช้ได้กับทีวีนั้นเท่านั้น
  ถ้าต้องการใช้ อุปกรณ์จัดเก็บ USB นั้นกับ อุปกรณ์ตัวอื่น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการฟอร์แมทด้วยทีวี

  อุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD ที่ได้รับการฟอร์แมทเป็น อุปกรณ์จัดเก็บสำหรับ Android TV:

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย ต้องมั่นใจว่าได้ทำการแบ็คอัปไว้แล้วก่อนที่จะทำการฟอร์แมท

  1. การแบ็คอัปแอปนี้

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่   Settings
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)หน่วยจัดเก็บ (Storage) — เลือกอุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่จาก อุปกรณ์จัดเก็บ (Device storage)ลบและฟอร์แมทเหมือน หน่วยจัดเก็บที่ถอดได้ (Erase & format as removable storage) (Android™ 9)
    • เลือกที่ จัดเก็บและรีเซ็ต (Storage & reset) — เลือกที่ อุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่จาก อุปกรณ์จัดเก็บ (Device storage)ลบและฟอร์แมทเหมือน อุปกรณ์ที่ถอดออกได้ (Erase & format as removable storage) (Android 8.0, Android 7.0)
    • เลือกที่ จัดเก็บและรีเซ็ต (Storage & reset) — เลือกที่ อุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่จาก อุปกรณ์จัดเก็บ (Device storage) — ลบและฟอร์แมท (Erase & format) (Android 6.0)
   4. เลือกที่ แบ็คอัปแอป (Back up apps)
   5. เลือกที่ Migrate data to different storage หรือที่แอปเพื่อทำการสำรองข้อมูล
   6. เลือกที่ Internal storageหรือ Internal shared storage
  2. ลบข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)หน่วยจัดเก็บ (Storage) — เลือกที่ อุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่จาก อุปกรณ์จัดเก็บ (Device storage)ลบและฟอร์แมทเหมือน อุปกรณ์ที่ถอดออกได้ (Erase & format as removable storage)ฟอร์แมท (Format) (Android 9)
    • เลือกที่ จัดเก็บและรีเซ็ต (Storage & reset) — เลือกที่ อุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่จาก อุปกรณ์จัดเก็บ (Device storage)ลบและฟอร์แมทเหมือน อุปกรณ์ที่ถอดออกได้ (Erase & format as removable storage)ฟอร์แมท (Format) (Android 8.0, Android 7.0)
    • เลือกที่ จัดเก็บและรีเซ็ต (Storage & reset) — เลือกที่ อุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่จาก อุปกรณ์จัดเก็บ (Device storage) ลบและฟอร์แมท (Erase & format)ฟอร์แมท (Format) (Android 6.0)

   หมายเหตุ:ในการดำเนินการนี้จะเป็นการฟอร์แมทอุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD ในระบบไฟล์ FAT32 เมื่อใช้กับวิดีโอที่มีขนาดใหญ่กว่า 4GB, กรุณาทำการฟอร์แมทอุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD ไปเป็นระบบไฟล์ NTFS หรือ exFAT ในเครื่อง Windows PC.

  USB HDD ที่ได้มีการลงทะเบียนไว้สำหรับ การบันทึกวิดีโอ (ใช้ได้กับออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เท่านั้น)

  หมายเหตุ: Android TV รุ่นที่ออกในปี 2561 หรือที่ใหม่กว่า จะใช้กับการบันทึก USB HDD ไม่ได้

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหายเมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ USB HDD ที่ยกเลิกการลงทะเบียนไป เมื่อลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง คอนเทนท์ที่บันทึกไว้ทั้งหมดจะหายไป นอกจากนี้เมื่อทำการฟอร์แมท ข้อมูลที่เก็บไว้ทั้งหมดจะถูกลบออกไป

  1. การยกเลิกการลงทะเบียน ตัว USB HDD ที่ใช้สำหรับการบันทึกวิดีโอ

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)หน่วยจัดเก็บ (Storage) — เลือก USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่จาก การบันทึก HDD (HDD Recording)ยกเลิกการลงทะเบียน HDD (HDD deregistration) (Android 9)
    • เลือกที่ จัดเก็บ และรีเซ็ต (Storage & reset) — เลือก USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่จาก การบันทึก HDD (HDD Recording)ยกเลิกการลงทะเบียน HDD (HDD deregistration) (Android 8.0, Android 7.0)
    • เลือกที่ การตั้งค่าอุปกรณ์บันทึก (Recording device setup)ยกเลิกการลงทะเบียน HDD (HDD deregistration) — เลือก USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่ (Android 6.0)
   4. เลือกที่ ตกลง (Yes)
   5. เลือกที่ ตกลง (Yes) อีกครั้งเมื่อมีหน้าจอให้ยืนยันแสดงขึ้นมา
  2. การลงทะเบียน USB HDD เป็นอุปกรณ์จัดเก็บของ Android TV

   คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย ห้ามทำการเลือกที่ "Move now" ถ้าหากท่านเลือกที่ "Move now", คอนเทนท์ต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในหน่วยจัดเก็บภายในของทีวี จะถูกเคลื่อนย้ายไปที่ USB HDD และตัว USB HDD จะถูกฟอร์แมท

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)หน่วยจัดเก็บ (Storage) — เลือก USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่จาก หน่วยจัดเก็บที่ถอดออกได้ (Removable storage)ลบและฟอร์แมทเหมือนอุปกรณ์จัดเก็บ (Erase & format as device storage) (Android 9)
    • เลือกที่ จัดเก็บและรีเซ็ต (Storage & reset) — เลือกที่ USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่จาก อุปกรณ์จัดเก็บที่ถอดได้ (Removable storage)ลบและฟอร์แมทเหมือน อุปกรณ์จัดเก็บ (Erase & format as device storage) (Android 8.0, Android 7.0)
    • เลือกที่ จัดเก็บและรีเซ็ต (Storage & reset) — เลือกที่ USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่จาก อุปกรณ์จัดเก็บที่ถอดได้ (Removable storage) ฟอร์แมทเหมือน อุปกรณ์จัดเก็บ (format as device storage) (Android 6.0)
   4. เลือกที่ ฟอร์แมท (Format)
   5. เลือกที่ ตกลง (OK)
   6. เลือกที่ ย้ายตอนหลัง (Move later)
  3. การลบข้อมูลใน USB HDD

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)หน่วยจัดเก็บ (Storage) — เลือกอุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่จาก อุปกรณ์จัดเก็บ (Device storage)ลบและฟอร์แมทเหมือน หน่วยจัดเก็บที่ถอดได้ (Erase & format as removable storage) (Android 9)
    • เลือกที่ จัดเก็บและรีเซ็ต (Storage & reset) — เลือกที่ อุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่จาก อุปกรณ์จัดเก็บ (Device storage)ลบและฟอร์แมทเหมือน อุปกรณ์ที่ถอดออกได้ (Erase & format as removable storage) (Android 8.0, Android 7.0)
    • เลือกที่ จัดเก็บและรีเซ็ต (Storage & reset) — เลือกที่ อุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่จาก อุปกรณ์จัดเก็บ (Device storage) — ลบและฟอร์แมท (Erase & format) (Android 6.0)
   4. เลือกที่ ฟอร์แมท (Format)

  หมายเหตุ:การดำเนินการนี้จะฟอร์แมท USB HDD ในระบบไฟล์ FAT32 เมื่อใช้กับวิดีโอที่มีขนาดใหญ่กว่า 4GB, กรุณาฟอร์แมท USB HDD ไปเป็นระบบไฟล์ NTFS หรือ exFAT ในเครื่อง Windows PC