หมายเลข ID หัวข้อ : 00136725 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/10/2019

คอนเทนท์ของวิดีโอของอุปกรณ์จัดเก็บ USB ไม่แสดงออกมาในแอปพลิเคชัน Video

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้

  เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ที่มีคอนเทนท์ไว้ แต่มีข้อความต่อไปนี้แสดงขึ้นมาในแอปพลิเคชัน Video

  ไม่มีรายการ
  วิดีโอที่เก็บไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บ USB ของท่าน ที่จะแสดงที่นี่

   

  อาจจะใช้เวลาในการที่คอนเทนท์จะแสดงออกมา จะมีการแสดงออกมาในเวลาต่อมา

   

  หมายเหตุ:

  • เวลาในการโหลดจะขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง หรือจำนวนของคอนเทนท์ในอุปกรณ์จัดเก็บ USB นั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าหากมีการจัดเก็บไฟล์ไว้ 10 ถึง 1,000 ไฟล์ จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที ถึง 1 นาทีครึ่ง
  • ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง หน้าจออาจจะมีการอัปเดตซ้ำๆ กันจนกระทั่งมีการโหลดคอนเทนท์ขึ้นมาเสร็จ