หมายเลข ID หัวข้อ : 00136725 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

คอนเทนท์ของวิดีโอของ อุปกรณ์จัดเก็บ USB ไม่แสดงใน แอปพลิเคชันเล่นมีเดีย หรือ วีดีโอ สำหรับ Sony Android TV™

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้

  สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อท่านเชื่อมต่อ อุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่มี วีดีโอ เข้ากับทีวีของท่าน (และ ใช้แอปพลิเคชัน Video หรือ Media Player สำหรับ Sony Android TV) ขึ้นอยู่กับ
  ขึ้นอยู่กับรุ่น ทำตามขัอความที่อาจจะแสดงขึ้นมา

  • No items (ไม่มีรายการ)
  • Videos stored on your USB mass storage will appear here (ไม่มีรายการวิดีโอที่เก็บไว้ใน USB mass storage ของท่าน จะแสดงออกมาที่นี่) 

  อาจจะใช้เวลาในการที่คอนเทนท์จะแสดงออกมา จะมีการแสดงออกมาในเวลาต่อมา เวลาในการโหลดจะขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง หรือจำนวนของคอนเทนท์ในอุปกรณ์จัดเก็บ USB นั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าหากมีการจัดเก็บไฟล์ไว้ 10 ถึง 1,000 ไฟล์ จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที ถึง 1 นาทีครึ่ง

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง หน้าจออาจจะมีการอัปเดตซ้ำๆ กันจนกระทั่งมีการโหลดคอนเทนท์ขึ้นมาเสร็จ