หมายเลข ID หัวข้อ : 00136725 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/09/2018

วิดีโอที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB ไม่แสดงออกมาเมื่อใช้แอป Video ของ Android TV.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อแอป Video ของ Android TV มีการนำมาใช้และอุปกรณ์ USB ที่มีวิดีโอ เชื่อมต่อเข้ากับทีวี มีข้อความNo items. Videos stored on your USB mass storage will appear here (ไม่มีรายการวิดีโอที่เก็บไว้ใน USB mass storage ของท่าน จะแสดงออกมาที่นี่). อาจจะแสดงขึ้นมาและไฟล์วิดีโอของอุปกรณ์ USB นั้นอาจจะไม่แสดงออกมา.

เวลาการโหลดจะขึ้นอยู่กับจำนวนของคอนเทนท์ในอุปกรณ์ USB นั้น. ยิ่งมีไฟล์จำนวนมาก เวลาในการโหลดก็จะยิ่งยาวนาน. ปล่อยให้ทีวีทำการรองรับไฟล์เหล่านั้นก่อน แล้วจึงลองเข้าไปที่ไฟล์วิดีโอนั้นอีกครั้ง.