หมายเลข ID หัวข้อ : 00135058 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/06/2020

อุปกรณ์ Xperia อะไรบ้างที่ได้รับการตรวจสอบสำหรับการเชื่อมต่อ Screen mirroring ?

  อุปกรณ์ Xperia ต่อไปนี้ได้รับการตรวจสอบการเชื่อมต่อแล้ว.

  สำหรับเครื่องรุ่นปี 2017 (ข้อมูลถึง กรกฎาคม 2560):

  • Xperia X Performance
  • Xperia Z/ Z1/ Z2/ ZL2/ Z3/ Z5
  • Xperia Z3 Tablet
  • Xperia SP (C5302/ C5303/ M35h)
  • Xperia L (C2104/ C2105/ S36h)
  • Xperia C (C2305/ S39h)
  • Xperia AX/ V

   

  สำหรับเครื่องรุ่นปี 2016 (ข้อมูลถึง กรกฎาคม 2559):

   

  • Xperia Z/ Z1/ Z2/ ZL2/ Z3 /Z4/Z5
  • Xperia Z3 Tablet
  • Xperia SP (C5302/ C5303/ M35h)
  • Xperia L (C2104/ C2105/ S36h)
  • Xperia C (C2305/ S39h)
  • Xperia AX/ V

   

  สำหรับเครื่องรุ่นปี 2015 (ข้อมูลถึง มีนาคม 2558):

   

  • Xperia Z/ Z1/ Z2/ ZL2/ Z3 
  • Xperia SP (C5302/ C5303/ M35h)
  • Xperia L (C2104/ C2105/ S36h)
  • Xperia C (C2305/ S39h)
  • Xperia M2
  • Xperia T3
  • Xperia AX/ V
  • Xperia GX/ TX

   

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับสภาวะการณ์ของการใช้งาน วิดีโอหรือเสียงอาจจะมีการขาดหายไปหรือหยุดพร้อมกันได้.