หมายเลข ID หัวข้อ : 00135058 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

อุปกรณ์ Xperia อะไรบ้างที่ได้รับการตรวจสอบสำหรับการเชื่อมต่อ Screen mirroring ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

อุปกรณ์ Xperia ต่อไปนี้ได้รับการตรวจสอบการเชื่อมต่อแล้ว.

สำหรับเครื่องรุ่นปี 2017 (ข้อมูลถึง กรกฎาคม 2560):

 • Xperia X Performance
 • Xperia Z/ Z1/ Z2/ ZL2/ Z3/ Z5
 • Xperia Z3 Tablet
 • Xperia SP (C5302/ C5303/ M35h)
 • Xperia L (C2104/ C2105/ S36h)
 • Xperia C (C2305/ S39h)
 • Xperia AX/ V

 

สำหรับเครื่องรุ่นปี 2016 (ข้อมูลถึง กรกฎาคม 2559):

 

 • Xperia Z/ Z1/ Z2/ ZL2/ Z3 /Z4/Z5
 • Xperia Z3 Tablet
 • Xperia SP (C5302/ C5303/ M35h)
 • Xperia L (C2104/ C2105/ S36h)
 • Xperia C (C2305/ S39h)
 • Xperia AX/ V

 

สำหรับเครื่องรุ่นปี 2015 (ข้อมูลถึง มีนาคม 2558):

 

 • Xperia Z/ Z1/ Z2/ ZL2/ Z3 
 • Xperia SP (C5302/ C5303/ M35h)
 • Xperia L (C2104/ C2105/ S36h)
 • Xperia C (C2305/ S39h)
 • Xperia M2
 • Xperia T3
 • Xperia AX/ V
 • Xperia GX/ TX

 

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับสภาวะการณ์ของการใช้งาน วิดีโอหรือเสียงอาจจะมีการขาดหายไปหรือหยุดพร้อมกันได้.