หมายเลข ID หัวข้อ : 00072438 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/01/2017

วิธีการสลับจาก Screen Mirroring ไปเป็น DLNA เมื่อใช้สมาร์ทโฟน Xperia.

  สำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สมาร์ทโฟน และทีวีได้ทำการเปิดและเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้าน.

  ในสมาร์ทโฟน Xperia ของท่าน, ไปที่ Device List เพื่อหาฟีเจอร์ Throw และเลือกที่ BRAVIA. ถ้าหากไม่มี BRAVIA แสดงอยู่ใน Device List, ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่าง.

  1. ในสมาร์ทโฟน, เลือกที่ Settings.
  2. เลือกที่ Xperia Connectivity.
  3. เลือกที่ Throw Settings.
  4. ยกเลิกการใส่เครื่องหมายเลือกที่ Auto-select wireless option.

  หมายเหตุ:

  • ท่านอาจจะไม่สามารถหา Throw ได้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของอัลบั้มของ Xperia ของแอพพลิเคชั่นวิดีโอนั้น. ในกรณีนี้, ให้เลือกไอคอน Cast และเลือกที่ BRAVIA TV เครื่องที่ท่านต้องการจะโยน (cast) ไปให้.
  • ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์สามาร์ทโฟน Xperia ของท่าน ขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้นอาจมีเปลี่ยนแปลงไปได้เล็กน้อย. ถ้าหากต้องการข้อมูลรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือสมาร์ทโฟนของท่าน.
  • คุณภาพของภาพอาจลดลง เนื่องจาก สัญญาณการรบกวนจากสิ่งแวดล้อม.