หมายเลข ID หัวข้อ : 00206245 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2019

ฉันจะกลับไปที่หน้าจอ รายการทีวีที่ส่งออกอากาศ(TV broadcasts) จากเมนู Home ได้อย่างไร? / ฉันจะทำการสลับระหว่างรายการที่ส่งออกอากาศ(DTTV/ดาวเทียม) และอินพุทข้างนอกได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

มีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี.

  1. เลือกที่ Inputs จากหน้าจอ Home, จากนั้นเลือกที่ไอคอนของอันที่ท่านต้องการจะดู.
    หมายเหตุ: สำหรับ Andrroid™ 8.0, ให้เลือกที่ไอคอน (Inputs) ที่อยู่ด้านขวาบนของหน้าจอ HOME.
  2. กดที่ปุ่ม INPUT บนตัวรีโมทคอนโทรล, และเลือกอินพุทที่ท่านต้องการจะดูจากรายการ.
  3. กดที่ปุ่ม TV บนตัวรีโมทคอนโทรล.

หมายเหตุ: เมื่อท่านใช้ Touchpad Remote Control, จะใช้ได้เฉพาะวิธีการที่ 1 เท่านั้น. (ไม่ได้มี Touchpad Remote Control ให้มาพร้อมกับทีวีครบทุกรุ่น. สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.)

 

*Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC