หมายเลข ID หัวข้อ : 00206245 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2021

กลับไปที่หน้าจอทีวีที่ออกอากาศหรือสลับอินพุตใน Android TV™/Google TV™ของฉัน

  มีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี

  1. ใช้หน้าจอ โฮม (HOME)

   สำหรับ Android™ 8.0 หรือที่ใหม่กว่า (ยกเว้นรุ่นที่เป็น Google TV):
   เลือกที่ไอคอน   (อินพุต) ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ โฮม (HOME)

   สำหรับ Android 7.0 หรือก่อนหน้า:
   เลือก อินพุต (Inputs) จากหน้าจอ โฮม (Home) จากนั้นเลือกไอคอนที่ท่านต้องการจะดู

  2. กดที่ปุ่ม อินพุต (INPUT) บนตัวรีโมทคอนโทรล และเลือกอินพุตที่ท่านต้องการจะดูจากรายการ

  3. กดที่ปุ่ม โฮม (TV) บนรีโมทคอนโทรล

  หมายเหตุ:

  • สำหรับรุ่นที่เป็น Google TV: จะมีแต่วิธีการที่ 2 และ 3 ให้
  • เมื่อท่านใช้ Touchpad Remote Control, จะใช้ได้เฉพาะวิธีการที่ 1 เท่านั้น. (ไม่ได้มี Touchpad Remote Control ให้มาพร้อมกับทีวีครบทุกรุ่น สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง)