หมายเลข ID หัวข้อ : 00206245 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/03/2022พิมพ์

กลับไปที่หน้าจอทีวีที่ออกอากาศหรือสลับอินพุตใน Android TV™/Google TV™ของฉัน

  ด้านล่างนี้เป็นวิธีการที่แตกต่างที่ท่านสามารถกลับไปที่รายการทีวีที่ออกอากาศจากอินพุตอื่น ๆ หรือทำนองเดียวกันในอุปกรณ์ Android TV/Google TV ของท่าน

  1. ใช้หน้าจอ โฮม (HOME)
  2. กดที่ปุ่มอินพุตบนตัวรีโมทคอนโทรล
  3. กดที่ปุ่มทีวี (TV) บนรีโมทคอนโทรล

  ใช้หน้าจอ โฮม (HOME)

  1. กดปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้

   ถ้าหากท่านใช้ รีโมท One-Flick ปุ่ม โฮม (HOME) จะอยู่ด้านขวาตรงกลาง

   เมนู โฮม (HOME) บนรีโมท One-Flick

  2. สำหรับ Android™ 8.0 หรือที่ใหม่กว่า (ยกเว้นรุ่นที่เป็น Google TV):
   เลือกที่ไอคอน (อินพุต) ที่ขวาบนของหน้าจอ โฮม (HOME)

   สำหรับ Android 7.0 หรือที่เก่ากว่า
   เลือกที่ Inputs จากหน้าจอ Home , จากนั้นเลือกที่ไอคอนของอันที่ท่านต้องการจะดู.

   อินพุต

  กดที่ปุ่มอินพุตของรีโมทคอนโทรล

  1. กดที่ปุ่ม อินพุต (INPUT) ของรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

   ภาพหน้าจอเมนู Action
  2. เมนูใหม่จะแสดงขึ้นมา แสดงอินพุตที่แตกต่างทั้งหมดของทีวีของท่าน
   เลือก
   อินพุตที่ท่านต้องการจะดูจากรายการ

  กดที่ปุ่มทีวี (TV) บนรีโมทคอนโทรล

  1. กดที่ปุ่มทีวี (TV) บนรีโมทคอนโทรล

   ปุ่มทีวี (TV)

  หมายเหตุ:

  • สำหรับรุ่นที่เป็น Google TV จะมีให้เฉพาะวิธีการที่ 2 และ 3 เท่านั้น
  • เมื่อท่านใช้ รีโมทคอนโทรลทัชแพด จะใช้ได้เฉพาะวิธีการที่ 1 เท่านั้น (ไม่ได้มีรีโมทคอนโทรลทัชแพดให้มาพร้อมกับทีวีครบทุกรุ่น สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง)