หมายเลข ID หัวข้อ : 00206245 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

กลับไปที่หน้าจอทีวีที่ส่งอากาศ หรือสลับ อินพุตบน Android TV ของฉัน

  มีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี

  1. ใช้หน้าจอ โฮม (HOME)

   สำหรับ Android™ 8.0 หรือที่ใหม่กว่า:
   เลือกที่ไอคอน  (อินพุต (Inputs)) ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ โฮม (HOME)

   สำหรับ Android 7.0 หรือก่อนหน้า:
   เลือก อินพุต (Inputs) จากหน้าจอ โฮม (Home) จากนั้นเลือกไอคอนที่ท่านต้องการจะดู

  2. กดที่ปุ่ม อินพุต (INPUT) บนตัวรีโมทคอนโทรล และเลือกอินพุตที่ท่านต้องการจะดูจากรายการ

  3. กดที่ปุ่ม โฮม (TV) บนรีโมทคอนโทรล

  หมายเหตุ: เมื่อท่านใช้ รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) จะใช้ได้เฉพาะวิธีการที่ 1 เท่านั้น (ไม่ได้มี Touchpad Remote Control ให้มาพร้อมกับทีวีครบทุกรุ่น สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง)