หมายเลข ID หัวข้อ : 00255212 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/12/2020

แอปก่อนหน้านี้บางครั้งหายไปจากเมนู อินพุต

    ข้อสำคัญ:หัวข้อนี้จะใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

    ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าแอปที่ท่านใช้งานบ่อยมีแสดงอยู่ในหน้าจอ อินพุต (Input) :

    1. บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี กดที่ปุ่ม อินพุต (Input)
    2. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางขวา เพื่อเลือกที่ แก้ไข (Edit)
    3. เลือกแอปที่ท่านต้องการให้แสดง และจากนั้นเลือกที ปิด (Close)