หมายเลข ID หัวข้อ : 00196989 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/07/2019

หน้าจอดูเหมือนจะมืดลงเมื่อสลับไปเป็นอินพุทจากภายนอก.

  ถ้าหน้าจอของท่านดูเหมือนจะมืดลงไฟเมื่อสลับไปที่อินพุท HDMI IN 1 / 2 ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องเล่น แผ่น Blu-ray, PS4 หรือ เกมคอนโซลอื่น ๆ บางทีท่านอาจจะต้องทำการปรับ การตั้งค่าภาพ (picture settings)ของท่าน.

  การตั้งค่าภาพและการปรับแต่งความสว่าง

  ท่านสามารถแยกการตั้งค่าภาพของทีวีได้. อันนี้จะรวมถึงระดับความสว่างจากการส่งสัญญาณออกอากาศ (DIGITAL/ANALOG) และอินพุทจากภายนอก (HDMI, Video components และอินพุทอื่น ๆ). เมื่อการตั้งค่าภาพของอินพุทภายนอกมืดกว่าของการตั้งค่าเริ่มต้น หน้าจอจะออกมามืด.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อทำการตรวจเช็คดูการตั้งความสว่างของอินพุทภายนอก.

  การเปลี่ยนโหมดภาพ (Picture Mode) จาก เมนู ปรับแต่งภาพ

  1. กดที่ปุ่ม รูปภาพประกอบบนตัวรีโมทเพื่อสลับไปเป็นอินพุทที่ท่านรู้สึกว่ามืด.
  2. กดที่ปุ่ม ACTION MENU ของตัวรีโมท
  3. เลือกที่ Picture adjustment.
  4. เปลี่ยน Picture Mode ไปยังโหมดที่ต้องการจากรายการ.
  5. ถ้าท่านยังรู้สึกว่ามืดแม้จะทำการปรับ Picture Mode แล้ว, ให้ทำการปรับ Brightness, Color, Light sensor, และการตั้งค่าละเอียดอื่น ๆ ใน Advanced settings ไปยังค่าความสว่างที่ท่านต้องการ.

  คืนการตั้งค่าภาพทั่งหมดไปยังค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

  ตรวจเช็คดูว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ เมื่อทำการคืนค่าไปเป็นค่าจากโรงงาน.

  1. กดที่ปุ่ม  รูปภาพประกอบ บนตัวรีโมทเพื่อทำการสลับไปเป็นอินพุทที่ท่านรู้สึกว่ามืด.
  2. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมท.
  3. เลือกที่ Picture adjustment.
  4. เลือกที่ Advanced settings.
  5. เลือกที่ Reset และกดที่ปุ่ม เพื่อทำการเลือกไปที่ เมนู Reset, จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
  6. เลือกที่ YES ในหน้าต่าง Reset to default? window.