หมายเลข ID หัวข้อ : 00266659 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2021

คำแนะนำในการชาร์จไฟหูฟัง (WF-1000XM4)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  หมายเหตุเมื่อทำการชาร์จไฟ

  โปรดทราบถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อทำการชาร์จไฟให้กับหูฟัง

  • ใช้สาย USB Type-C ที่ให้มาเมื่อทำการชาร์จไฟ การชาร์จไฟอาจจะไม่สำเร็จกับสายไฟ USB Type-C อันอื่นที่ไม่ใช่สาย ที่ให้มา
  • เมื่อใช้ปลายเอียร์บัดอื่นที่นอกเหนือจากที่ให้มา หูฟังอาจจะไม่เข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟอย่างเต็มที่ และการชาร์จไฟอาจจะไม่อย่างไม่ถูกต้อง

  การชาร์จไฟแบบไร้สาย

  การชาร์จไฟแบบไร้สายจะสามารถใช้ได้กับแป้นชาร์จไฟไร้สายที่มีจำหน่ายทั่วไปที่เป็นไปตามมาตรฐาน Qi ปิดฝาของกล่องสำหรับชาร์จไฟและวางแป้นชาร์จไฟไร้สายโดยหันโลโก้ SONY ขึ้นเพื่อทำการชาร์จไฟ

  หมายเหตุเมื่อใช้แป้นชาร์จไฟแบบไร้สาย

  ตัวแสดงสถานะบนกล่องสำหรับชาร์จไฟ

  ท่านสามารถตรวจดูสถานะของหูฟัง และ/หรือ กล่องสำหรับชาร์จไฟได้จากตัวแสดงสถานะบนกล่องสำหรับชาร์จไฟ:

  แสดงรายละเอียดในตัวแสดงสถานะของกล่องสำหรับชาร์จไฟ

  การตรวจดูประจุไฟแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

  ท่านสามารถตรวจดูประจุไฟของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของ หูฟัง และ/หรือ กล่องสำหรับชาร์จไฟได้โดยการเชื่อมต่อเข้ากับ สมาร์ทโฟนของท่านผ่าน Bluetooth

  1. เปิดแอป Headphones Connect ขึ้นมา จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนผ่านทาง Bluetooth
  2. ตรวจดูประจุของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่แสดงบนแอป
   ประจุไฟของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จะแสดงในแอป Headphones Connect
   A: ประจุไฟของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่