หมายเลข ID หัวข้อ : 00136728 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/07/2022พิมพ์

BRAVIA TV ไม่รองรับสมาร์ทโฟน Xperia ที่เชื่อมต่อผ่านสาย USB

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้สำหรับสมาร์ทโฟน Xperia และไม่ได้มีสมาร์ทโฟนครบทั้งหมดทุกรุ่นที่จะรองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB ได้

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจมีการติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบที่เป็นอันล่าสุดไว้แล้วในทีวีนั้น
  2. เชื่อมต่อสาย USB เข้าไปใหม่ และตรวจสอบให้มั่นใจว่า BRAVIA TV นั้น และอุปกรณ์โมบายนั้นมีการเชื่อมต่อกันอย่างมั่นคงแล้ว
  3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสาย USB นั้นรองรับการโอนข้อมูลได้ สาย USB ที่ทำมาเฉพาะสำหรับการชาร์จไฟจะไม่สามารถใช้ได้
  4. ถ้าหากอุปกรณ์มือถือนั้นใช้ MTP (Media Transfer Protocol) อยู่ ให้เปลี่ยนการตั้งค่านั้นไปเป็น MSC (คลาสที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Mass Storage Class)) เนื่องจากทีวีจะไม่รองรับ MTP
   หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลจำเพาะและวิธีการตั้งค่าของสมาร์ทโฟนของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือสำหรับอุปกรณ์ของท่าน

   ตัวอย่างวิธีการตั้งการเชื่อมต่อ MSC ใน Xperia Z3.

  5. ถ้าหากสมาร์ทโฟนยังไม่ได้รับการรองรับ แม้จะเชื่อมต่อแบบ MSC แล้ว มีความเป็นไปได้ที่หน่วยความจำภายในจะไม่รองรับ MSC ในกรณีดังกล่าว ให้โอนข้อมูล (รูปภาพ ฯลฯ) ไปที่การ์ด SD หรือหน่วยความจำที่ถอดได้แบบอื่น ๆ
  6. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ลองวิธีการเชื่อมต่ออันอื่นดู สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ การสะท้อนหน้าจอ การแคสท์ หรือการแสดงเนื้อหาหรือหน้าจอของอุปกรณ์มือถือบนหน้าจอทีวี