หมายเลข ID หัวข้อ : 00106999 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019พิมพ์

ปุ่มต่างๆในสเตอริโอติดรถยนต์ไม่ทำงานหรือตอบสนอง

  ถ้าหากท่านไม่สามารถสั่งงานปุ่มใด ๆบนแผงด้านหน้าของเครื่องรับสเตอริโอติดรถยนต์ ให้ทำงานหรือตอบสนองได้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลองแก้ปัญหานี้ดู:

  ข้อสำคัญ: ถ้าต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นในการทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้กับตัวเครื่องนั้น คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  1. ถ้าหาก สเตอริโอติดรถยนต์มีแผงหน้าที่ถอดได้ ให้ทำความสะอาดขั้วสัมผัสโลหะด้วยก้านลำสี ที่ชุบด้วยอัลกอฮอล์สำหรับเช็ดทำความสะอาดพอชื้นเล็กน้อย อย่าให้เปียก
   คำเตือน: มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลได้ เพื่อความปลอดภัย ก่อนการทำความสะอาดขั้วต่อต่าง ๆให้ดับเครื่องยนต์และถอดกุญแจออกจากช่องเสียบกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์
    
  2. ถ้าหากรถมีตำแหน่ง ACCให้ทำการปิดและเปิดขึ้นมาอีกครั้ง
  3. ทำการรีเซ็ตเครื่องสเตอริโอติดรถยนต์โดยการกดที่ปุ่ม RESET
   สำหรับวิธีการรีเซ็ตเครื่องสเตอริโอติดรถยนต์ ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะต้องขอรับ บริการตรวจซ่อม แล้ว.