หมายเลข ID หัวข้อ : 00267726 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/10/2021

สเตอริโอติดรถยนต์ไม่ตอบสนองเมื่อใช้ Apple CarPlay

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ถ้าสเตอริโอติดรถยนต์ไม่ตอบสนองเมื่อใช้ Apple CarPlay, ให้กดค้างที่ปุ่ม โฮม (HOME) ไว้นาน 10 วินาที สเตอริโอติดรถยนต์นั้นจะเริ่มการทำงานใหม่และปัญหาจะหายไป