หมายเลข ID หัวข้อ : 00106917 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/10/2018

อุปกรณ์เสียงแบบบลูทูธไม่สามารถเชื่อมต่อได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กดปุ่ม PAUSE ขณะที่เลือกไฟล์เสียง หรือเริ่มต้นการเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์บลูทูธอีกครั้ง.