หมายเลข ID หัวข้อ : 00106917 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

อุปกรณ์เสียงแบบบลูทูธไม่สามารถเชื่อมต่อได้.

    กดปุ่ม PAUSE ขณะที่เลือกไฟล์เสียง หรือเริ่มต้นการเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์บลูทูธอีกครั้ง.