หมายเลข ID หัวข้อ : 00106820 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงบลูทูธ หลังจากเปิดบลูทูธแล้ว.

  เมื่อเปิดเครื่องเสียงรถยนต์ ระบบจะใช้วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แฮนด์ฟรีล่าสุด. โดยใช้เวลาประมาณ 1 นาทีเพื่อทำงาน. หากต้องการหลีกเลี่ยงเรื่องนี้, ท่านควรปฏิบัติดังต่อไปนี้:

  สำคัญ: หากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตามขั้นตอน, ควรอ้างอิงถึงคู่มือคำแนะนำการใช้งานที่มีให้.

  1. เปิดระบบเสียงบลูทูธ.
  2. กดปุ่ม SOURCE ซ้ำหลายครั้ง จนกระทั่ง BT audio แสดงขึ้นมาที่จอภาพ.
  3. กดปุ่ม 6 จนกระทั่ง ไอคอน Bluetooth กระพริบ. เมื่อสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงเรียบร้อย, ไอคอนจะแสดงสีเข้ม.

  หมายเหตุ: ถ้าการเชื่อมต่อบลูทูธไม่เรียบร้อย หลังจากดำเนินการตามวิธีข้างต้น, ควรเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์เสียงบลูทูธ.