หมายเลข ID หัวข้อ : 00105963 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019พิมพ์

ถ้าโทรศัพท์เชื่อมต่อได้เพียงบลูทูธ แทนที่จะเป็นแฮนด์ฟรีและอุปกรณ์เครื่องเสียงบลูทูธ

    ถ้าโทรศัพท์สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงบลูทูธได้เท่านั้น, ควรยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น (เช่น ชุดหูฟัง) ที่ต่ออยู่กับโทรศัพท์.