หมายเลข ID หัวข้อ : 00128207 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/08/2015

วิธีการดำเนินการเชื่อมต่อด้วยตนเองจากเครื่องเสียงสเตอริโอรถยนต์เข้ากับอุปกรณ์บลูทูธ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: สามารถทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แฮนด์ฟรีที่เชื่อมต่อกันล่าสุดหรือระบบออดิโอบลูทูธที่เชื่อมต่อกันล่าสุดเท่านั้น ในการเชื่อมต่อด้วยตนเองได้.

การเชื่อมต่ออุปกรณ์แฮนด์ฟรีด้วยตนเอง:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทั้งระบบออดิโอบลูทูธติดรถยนต์และโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการเปิดสัญญาณบลูทูธไว้.
  2. กดที่ปุ่ม SOURCE ซ้ำ ๆ กัน จนกระทั่งมี BT PHONE ขึ้นมา.
  3. กดที่ SEL, SELECT, หรือ ปุ่ม hands-free [รูปที่ 1].
  4. ไอคอนของบลูทูธ [รูปที่ 2] จะกระพริบในระหว่างที่กำลังทำการเชื่อมต่ออยู่และจะติดสว่างเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ.

หมายเหตุ: ในระหว่างที่มีการสตรีมมิ่งสัญญาณออดิโอของบลูทูธ, ท่านจะไม่สามารถทำการเชื่อมต่อจากระบบออดิโอบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้. ท่านจะต้องทำการเชื่อมต่อจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ากับระบบออดิโอบลูทูธแทน. เสียงนอยส์รบกวนในการเชื่อมต่ออาจจะดังออกมา.

การเชื่อมต่ออุปกรณ์audioด้วยตนเอง:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทั้งระบบออดิโอบลูทูธติดรถยนต์และโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการเปิดสัญญาณบลูทูธไว้.
  2. กดที่ปุ่ม SOURCE ซ้ำ ๆ กัน จนกระทั่งมี BT AUDIO ขึ้นมา.
  3. กดที่ปุ่ม 6.
  4. ไอคอนของบลูทูธ [รูปที่ 2] จะกระพริบในระหว่างที่กำลังทำการเชื่อมต่ออยู่และจะติดสว่างเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ.

หมายเหตุ: ถ้าหากท่านต้องการจะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่แตกต่างออกไปจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันไว้ล่าสุด ท่านจะต้องดำเนินการจากเมนู Device.