หมายเลข ID หัวข้อ : 00106729 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/10/2018

ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์บลูทูธ สำหรับเครื่องเสียงรถยนต์.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น, ควรเปิดเครื่องเล่นบลูทูธก่อนเล่นไฟล์เพลง. เริ่มต้นเล่นเพลงในขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ ควรใช้ฟังก์ชัน Play หรือ Pause ผ่านเครื่องเสียงรถยนต์.