หมายเลข ID หัวข้อ : 00106729 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019พิมพ์

ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์บลูทูธ สำหรับเครื่องเสียงรถยนต์.

    เมื่อเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น, ควรเปิดเครื่องเล่นบลูทูธก่อนเล่นไฟล์เพลง. เริ่มต้นเล่นเพลงในขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ ควรใช้ฟังก์ชัน Play หรือ Pause ผ่านเครื่องเสียงรถยนต์.