หมายเลข ID หัวข้อ : 00106910 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

อุปกรณ์มือถือไม่ทำการเล่น เมื่อเชื่อมต่อกับสเตอริโอติดรถยนต์ โดยใช้ Media Transfer Protocol (MTP)

    ถ้าหากชื่อของโฟลเดอร์หรือไฟล์นั้นมีความยาว อาจจะต้องใช้เวลานานในการเริ่มเล่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งชื่อที่สั้นและใช้แต่ตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น