หมายเลข ID หัวข้อ : 00197371 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2018

หลังการฟอร์แมทอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่เป็นอุปกรณ์จัดเก็บสำหรับทีวี, ขนาดที่ใช้ได้สำหรับอุปกรณ์ USB นั้นจะมีน้อยกว่าขนาดที่แท้จริงของอุปกรณ์ USB.

    เรื่องนี้เป็นไปตามสเปคของทีวี.
    เมื่ออุปกรณ์ USB เชื่อมต่อเข้ากับทีวี เป็นหน่วยจัดเก็บเทอร์มินอล(terminal storage)ได้รับการฟอร์แมท, จะมีการใช้ความจุได้เพียง 256 GB ของอุปกรณ์ USB เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับความจุของตัวอุปกรณ์.