หมายเลข ID หัวข้อ : 00232458 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2021

เสียงมีการขาดตอนหรือมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในระหว่างที่ฟังเพลงในหูฟัง Truly Wireless ของฉัน

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  หูฟังนี้ใช้วิธีการรับส่งสัญญาณ Bluetooth ด้านซ้ายและขวาพร้อมกัน เป็นการปรับปรุงเสถียรภาพ การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ หูฟังธรรมดาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เสียงอาจจะมีการขาดตอน หรือไม่มีเสียงออกมาเลย ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • เมื่อท่านอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เสถียร (สนามบิน สถานีรถไฟ หรือในรถไฟ เป็นต้น) และชุดหูฟังของท่านอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เสียงไร้สายอันอื่น
  • เมื่อชุดหูฟังนั้นอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีสัญญาณ Wi-Fi คลื่นไมโครเวฟ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้ Wi-Fi จำนวนมาก

  ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องเสียงนี้:

  • สำหรับ WF-1000XM4 หรือ WF-1000XM3: การอัปเดตซอฟต์แวร์ของหูฟังไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด อาจจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ท่านสามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของชุดหูฟังได้โดยใช้แอป Sony | Headphones Connect สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้ดูที่หน้า ผลิตภัณฑ์ของ ชุดหูฟังใน เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony
  • เชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์ Bluetooth ซ้ำใหม่
   1. ใส่ชุดหูฟังนั้นเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟและปิดฝาไว้
   2. นำชุดหูฟังออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ซ้ำใหม่อีกครั้ง
  • ให้ตั้ง โหมดคุณภาพเสียง (Sound Quality Mode) หรือ คุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth (Bluetooth Connection Quality) ไปที่ เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน (Priority on stable connection)
   1. เปิดแอป Sony | Headphones Connect ขึ้นมา
   2. ให้ตั้ง โหมดคุณภาพเสียง (Sound Quality Mode) หรือ คุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth (Bluetooth Connection Quality) ไปที่ เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน (Priority on stable connection)
   หมายเหตุ:
   • สำหรับ WF-1000XM4: เมื่อท่านเล่นเพลงโดยใช้ LDAC codec, ให้ตั้ง คุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth (Bluetooth Connection Quality) ไปที่ เลือกที่คุณภาพเสียงก่อน (Priority on Sound Quality) ถ้าอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณเพลงมี คุณภาพการเล่นแบบไร้สาย (Wireless Playback Quality) ให้เลือกการตั้งค่า LDAC - Connection Preferred ให้ใช้การตั้งค่านั้นเพื่อให้การเชื่อมต่อมีความเสถียร
   • สำหรับ WF-XB700: ถ้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่เป็น Walkman หรือสมาร์ทโฟน Android ให้ตั้ง โหมดคุณภาพเสียง (Sound Quality Mode) ไปเป็น เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน (Priority on stable connection) ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ถ้าหากท่านสามารถเลือกการเข้ารหัสสัญญาณเสียงในอุปกรณ์ของท่านได้ ขั้นแรกให้ลองเลือกเป็น AAC แต่ถ้าไม่มีให้เลือกเป็น SBC ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ท่านอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้ ให้อ้างอิงกับคู่มือของอุปกรณ์สำหรับรายละเอียดในวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่านี้
   • ขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ท่านอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้ ให้อ้างอิงกับคู่มือของอุปกรณ์สำหรับรายละเอียดในวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่านี้

  • เนื่องจากเสียงอาจจะมีการขาดหายไป ถ้ามีการรบกวนของคลื่นวิทยุ ให้ปิด อุปกรณ์ LAN ไร้สายที่อยู่ใกล้เคียงไปก่อน
  • ร่างการของมนุษย์สามารถจะปิดกั้นเสาอากาศของ อุปกรณ์ Bluetooth ได้และเป็นตัดขัดขวางการสื่อสารของ Bluetooth ได้ทำให้เสียงมีการขาดหาย เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ ให้นำหูฟังของท่านเข้าไปใกล้กับ อุปกรณ์ Bluetooth ให้มากขึ้น
  • ปิดแอปทั้งหมดที่ท่านไม่ได้ใช้งาน และเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ Bluetooth ใหม่
  • เมื่อท่านฟังเพลงโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และเสียงมีการขาดหาย ให้ปิดแอปพลิเคชันและหน้าต่างทั้งหมดที่ไม่จำเป็น และจากนั้นให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นใหม่
  • ถ้าไม่มีเสียงหรือหยุดการเล่นเพลงลงไปชั่วคราวเมื่อใช้ อุปกรณ์ Bluetooth หรือหูฟัง ให้ทำการเริ่มเล่นใหม่อีกครั้ง
  • เสียงรบกวนอาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากมี อุปกรณ์ใกล้เคียงที่ส่งคลื่นอัลตราโซนิกออกมา ในกรณีนี้ ให้ปิด ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) และ โหมดเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Mode)
  • ถ้า อุปกรณ์ Bluetoothของท่านมีอยู่ในรายการด้านล่างนี้ ตรวจดูให้แน่ใจว่า ซอฟต์แวร์ได้มีการ อัปเดตเป็น เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่ระบุแล้ว สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการ อัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้ดูที่หน้าเว็บไซต์สนับสนุนของ Sony สำหรับ อุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน
   เครื่องเล่นเพลงดิจิทัล
   ชื่อรุ่นเวอร์ชันของซอฟต์แวร์
   DMP-Z11.02 หรือที่ใหม่กว่า
   เครื่อง Walkman
   ชื่อรุ่นเวอร์ชันของซอฟต์แวร์
   NW-WM1A
   NW-WM1Z
   3.02 หรือที่ใหม่กว่า
   NW-ZX300
   NW-ZX300G
   2.02 หรือที่ใหม่กว่า
   NW-A55
   NW-A55HN
   NW-A56HN
   NW-A57
   NW-A55WI
   1.02 หรือที่ใหม่กว่า

  หมายเหตุ:

  • เมื่อฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) มีการตั้งไว้ที่ เปิด (On) ท่านอาจจะได้ยินเสียง White noise เสียงรบกวนทางไฟฟ้าเบา ๆ ที่มีเสียงไฟฟ้าสถิตต่อเนื่อง เสียงรบกวน White noise นี้เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นคุณสมบัติของ ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติของหูฟังแต่อย่างใด ถ้าหากท่านรำคาญ เสียงรบกวน White noise นี้ ให้ใช้หูฟังที่ตั้งฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ไปที่ ปิด (OFF)

   การลดสัญญาณรบกวนของลมอัตโนมัติ (Automatic Wind Noise Reduction) จะทำให้ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนปิดการทำงานเมื่อไมโครโฟนของหูฟังตรวจพบลม ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนจะทำงานอีกครั้งเมื่อลมหยุดลงไป เมื่อท่านรู้สึกว่าฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนนี้ทำงานอ่อนลงในสภาวะแวดล้อมที่มีลมแรงจากการตั้งค่านี้ สิ่งนี้ไม่ได้เป็นการทำงานที่ผิดปกติ

  • เมื่อท่านใช้หูฟังในระหว่างที่กำลังเดินหรือวิ่ง อาจจะได้ยินเสียงการสั่นสะเทือน ตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย สิ่งนี้เกิดจากคุณสมบัติของหูฟังร่วมกับการสั่นสะเทือนของการเคลื่อนไหว และไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด
  • เมื่อตั้ง ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ไปที่ เปิด (ON)หรือตั้ง การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control) ไปที่ เปิด (ON)เสียงรบกวนของลมอาจจะดังขึ้นตามสภาวะของการใช้งานได้ ในกรณีนี้ ให้ตรวจดูดังนี้:
   • WF-1000XM4: ในแอป Sony | Headphones Connect แตะที่ เสียง (Sound)ควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control), และจากนั้นเลือกที่ การลดสัญญาณรบกวนของลมอัตโนมัติ (Automatic Wind Noise Reduction) ถ้าหากท่านพบมีเสียงลมรบกวนถึงแม้จะเปิดการทำงานของ การลดเสียงลมรบกวนอัตโนมัติ (Automatic Wind Noise Reduction) ไว้ ให้ตั้งฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) และ โหมดเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Mode) ไปที่ ปิด (OFF)

    หมายเหตุ:

    • เมื่อหูฟังตรวจพบลมเกินจำนวนปริมาณอากาศระดับหนึ่ง คุณสมบัติ การลดสัญญาณรบกวนของลมอัตโนมัติ (Automatic Wind Noise Reduction) จะปิดไมโครโฟนบางตัวที่ใช้สำหรับตัดเสียงรบกวนไป ท่านจะสังเกตว่าฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) จะอ่อนลงในสภาวะแวดล้อมที่ลมพัดแรงจากการตั้งค่านี้ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติ
    • คุณสมบัติ การลดสัญญาณรบกวนของลมอัตโนมัติ (Automatic Wind Noise Reduction) จะไม่เริ่มทำงานในปริมาณลมที่มีเพียงเล็กน้อย
   • WF-1000XM3: ขยับแถบเลื่อนไปที่ การลดสัญญาณรบกวนลม (Wind Noise Reduction) ใน การตั้งค่าของ การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control) ถ้าหาก เสียงรบกวนของลมยังลดลงไม่ดีพอโดยวิธีนี้ ให้ปิด ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) และ การตั้งค่าของ การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control)
   • WF-SP800N: ปิด ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) และ การตั้งค่าของ การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control)