หมายเลข ID หัวข้อ : 00159146 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

เสียงมีการดีเลย์หรือภาพและเสียงไม่ตรงกัน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เนื่องจากเป็นคุณลักษณะเฉพาะของระบบไร้สาย Bluetooth จะมีการดีเลย์เล็กน้อยในการรับเมื่อเทียบกับทางด้านส่ง โดยเฉพาะเมื่อทำการรับเสียงจากวิดีโอ เสียงอาจจะออกมาช้ากว่าภาพได้

หมายเหตุ:

  • สภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นได้ ถึงแม้จะเป็นตอนที่ใช้ฟังก์ชัน Speaker Add หรือ Wireless party chain กับการเชื่อมต่อของบลูทูธ
  • การดีเลย์เล็กน้อยอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกัน เมื่อดูวิดีโอโดยใช้ LDAC