หมายเลข ID หัวข้อ : 00159146 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

เสียงมีการดีเลย์หรือภาพและเสียงไม่ตรงกัน

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    เนื่องจากเป็นคุณลักษณะเฉพาะของระบบไร้สาย Bluetooth จะมีการดีเลย์เล็กน้อยในการรับเมื่อเทียบกับทางด้านส่ง โดยเฉพาะเมื่อทำการรับเสียงจากวิดีโอ เสียงอาจจะออกมาช้ากว่าภาพได้

    หมายเหตุ:

    • สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อใช้ ฟังก์ชัน Speaker Add, Wireless party chain, หรือ Party Connect กับ การเชื่อมต่อ Bluetooth
    • การดีเลย์เล็กน้อยอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกัน เมื่อดูวิดีโอโดยใช้ LDAC