หมายเลข ID หัวข้อ : 00201183 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2018

คำแนะนำในการใช้ลำโพง EXTRA BASS Portable Bluetooth (SRS-XB41,SRS-XB31,SRS-XB21)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ใช้ลำโพงในการทำให้งานปาร์ตี้มีชีวิตชีวาขึ้น!
SRS-XB41, SRS-XB31, และ SRS-XB21 จะมีซาวด์เอ็ฟเฟ็ตออกมาโดยการแตะที่ลำโพง, และท่านก็สามารถที่จะทำให้งานปาร์ตี้นั้นมีชีวิตชีวาขึ้นมาโดยการเล่นเพลงเดียวกันได้ในหลาย ๆ ลำโพง.
คลิกที่หัวข้อเพื่อดูบทความ.

วิธีการจับคู่ลำโพง Bluetooth กับอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ.

เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ทำงานได้กับ NFC โดยใช้ One-touch (NFC)

โดยการใช้ "Party Booster" สร้างความมีชีวิตชีวาให้กับงานปาร์ตี้ด้วยซาวด์เอ็ฟเฟ็คต่าง ๆ.

โดยการใช้ Wireless Party Chain ทำการสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับงานปาร์ตี้โดยการเชื่อมต่อกับลำโพงหลาย ๆ ตัว.

วิธีการจับคู่สำหรับลำโพง


วิธีการจับคู่ลำโพง Bluetooth กับอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ.

 1. ตั้งค่าให้ลำโพงเข้าสู่โหมดจับคู่(Pairing).
  กดค้างที่ปุ่ม (power)/  PAIRING จนกระทั่งไฟ   (Bluetooth) เริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว.
  ถ้าหากไม่มีอุปกรณ์อื่นจับคู่อยู่กับลำโพงมาแล้ว, ลำโพงจะเข้าสู่โหมด การจับคู่ทันทีเมื่อเปิดเพาเวอร์่ขึ้นมา.
 2. เปิดฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อด้วย.
 3. ทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้นโดยการแตะที่ชื่อรุ่นของลำโพงที่แสดงในอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อด้วย.
  เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ทำได้แล้ว ไฟ  (BLUETOOTH) จะสลับจากการกะพริบไปเป็นติดสว่างคงที่.

ท่านสามารถตรวจสอบการทำงานข้างต้นได้จากวิดีโอนี้.
การจับคู่ SRS-XB41 และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH


เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ทำงานได้กับ NFC โดยใช้ One-touch (NFC)

สามารถทำการจับคู่ เชื่อมต่อ ตัดการเชื่อมต่อ และสลับการเชื่อมต่อได้ง่าย ๆ โดยการแตะอุปกรณ์่ที่ใช้งานได้กับ NFC เข้ากับลำโพงนี้.

 1. เปิดลำโพงขึ้นมา.
 2. ตั้งค่าฟังก์ชัน NFC ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องWalkman ของท่านไปที่ ON.
 3. แตะโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เครื่อง Walkman หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้งานได้กับ NFC เข้ากับลำโพง.
 4. ทำตามหน้าจอการเชื่อมต่อนั้นเพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น.
  เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ทำได้แล้ว ไฟ  (BLUETOOTH) จะสลับจากการกะพริบไปเป็นติดสว่างคงที่.

ท่านสามารถตรวจสอบการทำงานข้างต้นได้จากวิดีโอนี้.
เชื่อมต่อ SRS-XB41 เข้ากับอุปกรณ์ที่ทำงานได้กับ NFC โดยใช้ One-touch (NFC)


โดยการใช้ "Party Booster" สร้างความมีชีวิตชีวาให้กับงานปาร์ตี้ด้วยซาวด์เอ็ฟเฟ็คต่าง ๆ.

ฟังก์ชัน Party Booster จะเล่นซาวด์เอ็ฟเฟ็คต่าง ๆที่แตกต่างกันได้ถึง 15 แบบเมื่อท่านแตะลำโพงเข้ากับเพลงนั้น.
กริ๊ปในตัวช่วยให้ถือได้ง่ายขึ้น ท่านสามารถแตะลำโพงของท่านในตำแหน่งที่แตกต่างกันเพื่อสร้างเสียงต่างๆ เช่น สแครช กลองเล็ก กลองใหญ่ และคาวเบลล์ ควบคุมระดับเสียงตามแรง แตะเบาๆ สำหรับเสียงเบาหรือตีแรงๆ สำหรับเสียงดัง

วิธีการใช้ Party Booster

 1. เปิดลำโพงขึ้นมา.
 2. เปิดฟังก์ชัน Party Booster ขึ้นมา.
  กดค้างที่ปุ่ม (volume) และปุ่ม + (volume) ของลำโพงพร้อมกันไว้ให้นานกว่า 3 วินาที.
  เมื่อเปิดฟังก์ชัน Party Booster ขึ้นมา ไฟ (power) จะกะพริบ 3 ครั้ง.
  เมื่อระดับไฟของแบตเตอรี่ในตัวเหลืออยู่ต่ำ และไฟ   (power) จะกะพริบ, จำนวนของการกะพริบอาจจะแตกต่างกันไป.

  หมายเหตุ: ท่านสามารถจะเปิดฟังก์ชัน Party Booster โดยใช้วิธีการต่อไปนี้ได้.

  • แตะที่ตัวบอดี้ของลำโพง
  • โดยใช้แอปพลิเคชัน"Sony | Music Center"
 3. แตะที่ด้านบน ด้านหน้า ด้านข้างทั้งสอง หรือด้านใต้ของตัวลำโพง.
  ซาวด์เอ็ฟเฟ็ตต่าง ๆ จะที่ออกมาจากลำโพงและไฟของลำโพงจะติดขึ้นมา.
  พื้นผิวที่จะมีซาวด์เอ็ฟเฟ็คออกมาเมื่อท่านแตะได้แก่ ด้านบน ด้านหน้า ด้านข้างทั้งสอง และด้านใต้ของตัวลำโพง.
  ชนิดและระดับโวลลุ่มของซาวด์เอ็ฟเฟ็คจะเปลี่ยนไป ขึ้นอยู่กับพื้นผิวที่ท่านแตะ และความแรงที่ท่านแตะนั้น.

วิธีการตั้งค่าซาวด์เอ็ฟเฟ็คต่าง ๆ

ท่านสามารถเลือกได้ง่าย ๆ จากการตั้งค่าของซาวด์เอ็ฟเฟ็คที่แตกต่างกันหลาย ๆ อัน โดยใช้แอป Sony | Music Center.

 1. เปิดแอป "Sony | Music Center" ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านขึ้นมา.
 2. แตะที่ SRS-XB**.
 3. แตะที่ Settings – Party Booster – แตะที่ Settings – OFF, และจากนั้นเลือกโหมดของฟังก์ชัน Party Booster.
  เลือกที่ โหมด Custom เพื่อตั้งซาวด์เอ็ฟเฟ็คสำหรับ แผงด้านบน ด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านใต้ของลำโพงนั้น.

อ้างอิงกับวิดีโอด้านล่างถึงวิธีการใช้ "Party Booster".


ใช้ Wireless Party Chain ทำการสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับงานปาร์ตี้โดยการเชื่อมต่อกับลำโพงหลาย ๆ ตัว.

เชื่อมต่อลำโพงหลาย ๆ ตัวที่รองรับฟังก์ชัน Wireless Party Chain ได้ ทำการเล่นเพลงเดียวกันจากลำโพงทั้งหมดและสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับงานปาร์ตี้ด้วยเพลงที่อันกึกก้อง.

ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้ สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่รองรับฟังก์ชัน Wireless Party Chain ได้.
ลำโพงที่ใช้งานได้กับฟังก์่ชัน Wireless Party Chain

วิธีการใช้งาน:

 1. ตั้งลำโพงทั้งหมดที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อให้ห่างจากกันไม่เกิน 1 เมตร.
 2. เซ็ตอัปที่ลำโพงตัวแรก
  1. เชื่อมต่อลำโพงนั้นเข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน.
  2. กดทีุ่่ปุ่ม  WPC (Wireless Party Chain) ด้านในฝาครอบที่ด้านหลังของตัวลำโพงนั้น.
   ไฟ   (BLUETOOTH) และ WPC (Wireless Party Chain) จะกะพริบ.
   หลังจากประมาณ 6 วินาที จะมีเสียงบิ๊บดังขึ้นมา จากนั้นไฟ  WPC (Wireless Party Chain) จะติดสว่าง.
   ไฟ  (BLUETOOTH) จะยังคงกะพริบต่อไป.
 3. เชื่อมต่อลำโพงตัวที่สองหรือตัวอื่น ๆเพิ่ม.
  หมายเหตุ: เชื่อมต่อลำโพงตัวที่สองภายใน 1 นาที. หลังจาก 1 นาทีหรือมากกว่าไปแลล้ว การตั้งค่าของลำโพงนั้นจะถูกยกเลิก.
  1. เปิดลำโพงขึ้นมา.
   ไฟ   (BLUETOOTH) ของลำโพงที่ท่านเปิดไว้จะกะพริบเป็นสีฟ้า.
  2. กดที่ปุ่ม WPC (Wireless Party Chain).
   จะได้ยินเสียงบิ๊บ ไฟ   (BLUETOOTH) จะกะพริบและไฟ  WPC (Wireless Party Chain) จะติดสว่าง จากนั้นไฟ   (BLUETOOTH) จะดับลงไป. ไฟ  WPC (Wireless Party Chain) จะยังคงสว่างค้างอยู่ต่อไป.
  3. เพื่อทำการเชื่อมต่อลำโพงเพิ่ม ให้ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 3-1 ถึง 3-2.
   เมื่อเชื่อมต่อลำโพงตัวที่สามหรือมากกว่า ให้เชื่อมต่อภายในเวลา 30 วินาทีของการเชื่อมต่อของลำโพงก่อนหน้านั้น. หลังจาก 30 วินาทีหรือมากกว่าไปแล้ว ลำโพงจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้.
   ถ้าหากท่านต้องการจะเพิ่มลำโพงอื่นเข้าไปหลังการเชื่อมต่อ (30 วินาที หรือมากกว่า), ให้ทำในขั้นตอนที่ 2-2, จากนั้นทำในขั้นตอนที่ 3–1 ถึง 3-2.
 4. เริ่มทำการเล่นกลับในอุปกรณ์  BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย.
  เพลงเดียวกันจะเล่นออกมาจากลำโพงทั้งหมดได้.

ท่านสามารถตรวจสอบการทำงานข้างต้นได้จากวิดีโอนี้.
SRS-XB21/XB31/XB41 โดยใช้ฟังก์ชัน Wireless Party Chain


วิธีการดูแลรักษาสำหรับลำโพง

ทั้งนี้ส่วนที่เป็นผ้าของตัวลำโพงจะมีการป้องกันการเกาะตัวของน้ำ, ท่านสามารถจะใช้งานตัวลำโพงได้สะดวกสบายมากขึ้น และใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น โดยการทำตามขั้นตอนการดูแลรักษาตามขั้นตอนด้านล่าง.
เมื่อใช้งานตัวลำโพงที่ชายหาดหรือสระว่ายน้ำ, อาจจะมีการสัมผัสกับเกลือ ทราย หรือวัสดุแปลกปลอมอื่น ๆ (ครีมป้องกันแสงแดด, โลชันกันแดด, ฯลฯ.). ถ้าหากพื้นผิวสกปรกจากการสัมผัส ให้ทำตามขั้นตอนการขั้นตอนการดูแลรักษาข้างล่างนี้.

วิธีการดูแลรักษา

ก่อนทำการบำรุงรักษา, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบ ① ที่อยู่ทางด้านหลังของลำโพงมีการปิดไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว.

 1. ล้างลำโพงในน้ำจืด (น้ำประปา, ฯลฯ.) เพื่อขจัดสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ออกไป.
  ลำโพงไม่ได้เป็นแบบทนต่อน้ำที่มีแรงดันได้. ห้ามทำขั้นตอนนี้โดยใช้น้ำแรงดันสูง เช่นฝักบัวอาบน้ำ.
 2. เช็ดน้ำที่เหลือออกจากพื้นผิวโดยใช้ผ้าแห้งที่อ่อนนุ่ม.
 3. วางลำโพงไว้บนผ้าแห้งที่อ่อนนุ่ม โดยหันโลโก้  SONY  ให้คว่ำหน้าลง เพื่อปล่อยน้ำที่ตกค้างด้านในของตัวลำโพงออกไป.
  คุณภาพของเสียงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีน้ำเข้าไปในส่วนของลำโพงของระบบ. ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดปกติ. 
 4. ให้วางลำโพงนั้นในตำแหน่งที่มีการระบายอากาศดี จนกระทั่งแห้งอย่างสมบูรณ์.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านไม่ได้ทำความสะอาดวัตถุแปลกปลอมนั้นออกจากลำโพง, ส่วนที่เป็นผ้าอาจจะเกิดการตกของสี หรือชำรุด ทำให้ลำโพงเกิดการทำงานที่ผิดปกติได้.
   เมื่อพื้นผิวมีความสกปรก ให้ทำการบำรุงรักษาในทันทีที่เป็นไปได้.
  • ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด ทินเนอร์ เบนซิน อัลกอฮอล์ หรือสารเคมีอื่น ๆ บนลำโพงนี้. อาจจะมีผลกระทบในทางลบของกระบวนการขจัดน้ำออกไปของส่วนที่เป็นผ้าของลำโพงนั้น.
  • ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำการขจัดทรายหรือวัตถุแแลกปลอมที่เข้าไปในส่วนที่เป็นผ้าของลำโพง.
   อาจจะไปสร้างความเสียหายให้กับตัวลำโพงได้.
  • ในภูมิภาคที่หนาวเย็น ฯลฯ, การปล่อยมีให้ความชื้นบนพื้นผิวอาจจะทำให้ลำโพงนั้นถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง ทำให้ทำงานผิดปกติได้.
   เมื่อมีหยดน้ำเกาะติดกับลำโพง, ต้องมั่นใจว่าได้เช็ดความชื้นนั้นออกจากตัวลำโพงโดยใช้ผ้าแห้ง ที่อ่อนนุ่ม ฯลฯ.