หมายเลข ID หัวข้อ : 00101102 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2018

ไม่สามารถเข้าไปใน Band Setting ได้

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: ท่านสามารถเลือกย่านคลื่นวิทยุ สำหรับฟังก์ชัน Wi-Fi Direct ได้, เมื่อทีวีของท่านไม่เชื่อมต่อกับเราท์เตอร์ไร้สายใด ๆ.

เมื่อหน้าจอแสตนด์บายสำหรับการตั้งค่า Wi-Fi Direct แสดงขึ้นมา, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเข้าไปที่ตั้งค่าย่านของทีวีของท่าน. (เรื่องนี้ใช้กับทีวีรุ่นปี 2014.)

 1. กดที่ Options.
 2. เลือกที่ Band Setting.
 3. เลือกที่ Auto.

  หมายเหตุ:

  • เลือก Auto (2.4GHz Band) เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับได้เฉพาะ 2.4GHz เท่านั้น.
  • เลือก Auto (5GHz Band) เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ 5GHz.
  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับย่านคลื่นวิทยุที่รองรับได้ของทีวีของท่าน, ให้ตรวจเช็คจากรายละเอียดสเปคของอุปกรณ์ของท่าน. 

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ถึงวิธีการกำหนดการตั้งค่า band setting ของทีวี. (เรื่องนี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV.)

 1. เลือกที่ Setting.
 2. เลือกที่ Network.
 3. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
 4. เลือกที่ Advanced settings.

  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ:

  • Band Setting ไม่สามารถจะใช้ได้เมื่อท่านได้เซ็ตอัป Wi-Fi setting ใน Network Set-up ไปแล้ว.
  • Band Setting ที่เหมาะสมที่สุดจะได้รับการเลือกให้เมื่อเปิดฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ในทีวีนั้นไว้.